Số lượt truy cập:   573953


Hội thảo định hướng một số nội dung khai thác, lưu giữ và vận chuyển cá Ngừ Đại Dương giống
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 22/05/09-10:42:12

Ngày 7 tháng 11 năm 2008, Viện Nghiên Cứu Hải Sản đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp để thực hiện một số nội dung nghiên cứu của đề tài “ Nghiên cứu ngư trường, công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống (Thunnus albacares; Thunnus obesus) phục vụ nuôi thương phẩm”.


ham dự hội thảo có trên 50 đại biểu đại diện cho Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình KC06, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và các lĩnh vực có liên quan trong và ngoài Viện.

Các báo cáo được trình bày trong hội thảo đã đề cập đến những vấn đề về tình hình và kỹ thuật khai thác cá ngừ đại dương giống ở các nước có nghề nuôi cá ngừ phát triển; Tổng quan về tình hình và kết quả nghiên cứu đã có trước đây về nguồn lợi cá ngừ đại dương nói chung và cá ngừ giống nói riêng ở nước ta; Kỹ thuật thiết kế lồng vận chuyển và kỹ thuật lưu giữ, vận chuyển cá ngừ đại dương giống đã được áp dụng ở nước ngoài.

Đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu được tiến hành trong năm 2008 về ba nội dung cơ bản của đề tài là điều tra nguồn lợi; nghiên cứu kỹ thuật khai thác cá ngừ giống và thiết kế lồng lưu giữ cá ngừ giống. Báo cáo đã nêu bật sự thành công bước đâu của đề tài là đã chứng minh được có thể khai thác cá ngừ đại dương giống với số lượng lớn tại vùng biển Việt Nam (mẻ lưới vây ngày 31/3/2008 đã khai thác được 3.261 kg cá, trong đó có 2.045 kg cá ngừ đại dương giống; Mẻ lưới ngày 1/4/2008 khai thác được 4.910 kg cá, trong đó có 1.403 kg cá ngừ đại dương giống). Báo cáo cũng trình bày rõ các tính toán thiết kế lồng và thi công hoàn chỉnh lồng lưu giữ cá ngừ giống phù hợp với sức kéo của tàu cá Việt Nam. Các kết quả về điều tra nguồn lợi và các nội dung có liên quan khác cũng được trình bày trong hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận sôi nổi và bàn các biện pháp giải quyết các khó khăn của đề tài đang mắc phải. Đó là việc xác định hình dáng lồng kéo; Xác định kích thước lồng kéo; Giải quyết vấn đề tách cá tạp ra khỏi cá ngừ giống; Các vấn đề về kỹ thuật khai thác và kỹ thuật kéo lồng trên biển.

Kết quả hội thảo đã giúp cho đề tài các ý kiến và giải pháp để giải quyết các khó khăn nói trên, đánh giá cao các kết quả bước đầu của đề tài và cũng xác định nhiệm vụ của đề tài trong thời gian tới.

Theo website
Viện Nghiên cứu Hải Sản
CÁC TIN KHÁC
  Kỹ thuật lạnh đông thủy sản
  Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản
  Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết
  Các dạng thực phẩm thủy sản khác
  Ngành tôm Việt Nam hợp tác để duy trì tăng trưởng
  Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang