Số lượt truy cập:   126141


ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ DU LỊCH CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 05/12/08-10:55:02


ESTISMATION OF THE RECREATIVE VALUE

OF THE DOMETICS VISITORS TO NHA TRANG BAY MARIN PROTECTED AREA

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm tìm ra giá trị giải trí du lịch của du khách trong nước đối với  khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, đồng thời tìm ra mức sẵn lòng trả trong việc duy trì cảnh quan và tái tạo tài nguyên môi trường của vịnh NhaTrang. Phương pháp chi phí du hành theo vùng (ZTCM)  được sử dụng để xây dựng đường cầu và ước lượng giá trị giải trí du lịch của du khách tại vịnh Nha Trang. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) cũng được sử dụng để đánh giá mức sẵn lòng trả của du khách cho việc bảo vệ cảnh quan và tài nguyên môi trường của vịnh Nha Trang.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng lợi ích giải trí của du khách trong nước đối với vịnh Nha Trang là 23.281,281 tỉ đồng và thặng dư tiêu dùng là 7760,427 tỷ đồng hàng năm (năm 2007). Giá sẵn lòng trả của du được tính vào phụ phí tiền phòng tại khách sạn của Nha Trang cho 1 ngày đêm nghỉ là 7875 đồng/ du khách/ đêm và tổng mức sẵn lòng trả của du khách xấp xỉ là 21,224 tỉ đồng.

Từ khóa: Giá trị giải trí du lịch

 ABSTRACT

This study is carried out the recreational value of the Nhatrang Bay marin protected area and visitor’s willingness to pay for for maintaining the landscape and regenarating natural resouces in Nha Trang Bay. The zonal  travel cost method (ZTCM) is used to derive demand cuvers for estimation of the recreation value in Nha Trang Bay. The contigent Value Method (CVM) is also employed to assess visitor’s willingness to pay (WTP) for maintaining the landscape and regenarating natural resouces in Nha Trang Bay.

The result of reseach is showed that the total recreation benefit of domestic visitor to Nha Trang Bay is VND 23,281.281 billion per annum. The visitors were also willingness to pay approximately  an amount of VND is  21,224 billion per annum.

Keywords: recreational tourist

 

Vào đây để xem chi tiết

Phạm Hồng Mạnh
Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang
CÁC TIN KHÁC
  VẬT LIỆU COMPOSIT CHO TÀU CÁ
  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG, SỬA CHỮA VÀ QUẢN LÝ MÁY CHÍNH TRONG HỆ ĐỘNG LỰC TÀU CÁ XA BỜ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
  TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ cuối)
  TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ 1)
  ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CHO ĐỘI TÀU KHAI THÁC XA BỜ TỈNH KHÁNH HÒA THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang