Số lượt truy cập:   55838


Giá một số mặt hàng thuỷ sản ướp đá và tươi sống tại bến cá TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh ngày 02/5/2008
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 20/05/08-10:28:31


Mặt hàng

Qui cách

( kg/con)

Giá (ĐVT. 1000đ/kg)

Cá Chim Trắng ngắn đuôi

> 1kg

265

0,5 – 1 kg

240

0,3 – 0,5 kg

175

Cá Chim Trắng dài đuôi

> 1 kg

245

0,5 – 1 kg

180

Cá Thu

3 – 5 kg

80

1- 3 kg

70

Cá Nhụ

> 2,5 kg

250

1 – 2,5 kg

195

0,5 – 1 kg

150

Cá Kẽm

> 3 kg

90

< 3 kg

80

Cá Hồng

> 3 kg

80

< 3 kg

75

Cá Bơn

> 0,25 kg

75

< 0,25 kg

65

Cá Tráp vàng

> 0,25 kg

75

< 0,25 kg

65

Cá Dưa vàng

> 2 kg

55

< 2 kg

40

Cá Sạo

> 2 kg

90

< 2 kg

80

Cá Song

> 2 kg

200

< 2 kg

220

Cá Vược

> 1/5 kg

120

< 1 – 1,5 kg

100

Cá Đao (Hố)

> 0,35 kg

 

< 0,35

 

Cá Đổng

> 0,35 kg

 

< 0,35 kg

 

Cá Song sống khai thác tự nhiên

> 2 kg

220

0,8 - 2 kg

250

Cá Bánh Đường

> 0,5 kg

90

Cá Nhồng vàng

12 – 15 con/kg

 

Mực Ống

> 15 cm/con

140

7- <10 cm/con

90

< 7cm/con

40

Mực ống sống

> 20cm/con

170

Mực nang tươi sống

> 1kg/con

200

Nghêu

 

14

Ghẹ sống gạch

> 0,2kg/con

230

Ghẹ sống thịt

< 0,2kg/con

190

Tôm he

16 – 20con/kg

550

21 – 30con/kg

370

31 – 40con/kg

300

41 – 60con/kg

 

51 – 90con/kg

 

Tôm chì( Rảo) sống

Mua xô

130( Tôm chết 70)

Cua gạch

> 0,5kg/con

320

Cua thịt

> 0,5kg/con

270


Nguồn fistenet
CÁC TIN KHÁC
  Các cô gái đẹp
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 14/12/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 06/12/2010
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 16/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 08/11/2010
  Giá một số mặt hàng thuỷ sản ướp đá và tươi sống tại bến cá T.P Hạ Long tỉnh Quảng Ninh ngày 23/4/2008
  Giá một số mặt hàng thuỷ sản ướp đá và tươi sống tại bến cá T.P Hạ Long tỉnh Quảng Ninh ngày 07/4/2008
  BẢNG CHÀO GIÁ - Công ty Cổ phần Cá Chẽm Việt
  Giá xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam cuối tháng 11/2007
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang