Số lượt truy cập:   574641
Giới thiệu về Tạp chí Thủy sản Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hiệu quả mô hình đồng quản lý ven biển Bình Định
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khắc phục kịp thời sự cố tàu cá trên biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển: Tầm nhìn rộng mở, giải pháp toàn diện
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Lệ phí cấp phép khai thác thủy sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác nghề Rê tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác nghề Vây tháng 1/2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương tháng 1/2019 (P2)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang