Số lượt truy cập:   574139
Hội nghị triển khai kế hoạch ngành tôm 2019
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn thấy gì từ nghề khai thác của Na Uy?
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang