Số lượt truy cập:   681228
New Page 9

 

CÁC SẢN PHẨM PHỤC VỤ NTTS

 

1. Thiết bị đo:

2. Con giống:

3. Thức ăn, thuốc:

4. Chế phẩm sinh học - Men vi sinh:

5. Hóa chất xử lý môi trường:

 

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang