Số lượt truy cập:   681319
New Page 9

KỸ THUẬT KHAI THÁC THỦY SẢN

1. Khai thác thương mại và đánh cá giải trí

2. Khai thác bền vững

3. Nguồn lợi hải sản và ngư trường khai thác

4. Họ nghề đánh cá biển

5. Các thành phần cấu tạo nên ngư cụ

6. Ngư cụ khai thác truyền thống

7. Thí nghiệm mô hình lưới kéo

8. Khai thác hải sản bằng lưới kéo

9. Khai thác hải sản bằng lưới vây

10. Khai thác hải sản bằng lưới rê

11. Khai thác hải sản bằng nghề câu

12. Khai thác hải sản bằng lưới rùng

13. Khai thác hải sản bằng lưới đăng

14. Khai thác hải sản bằng bẫy

15. Khai thác hải sản kết hợp ánh sáng

16. Khai thác cá ở hồ chứa bằng phương pháp liên hợp

17. Các ngư cụ và phương pháp khai thác bị cấm sử dụng

18. Tàu thuyền khai thác thủy sản

19. An toàn trong khai thác thủy sản

20. Thăm dò tìm kiếm đàn cá

21. Máy đo độ sâu dò cá

22. Máy định vị

23. Một số thiết bị cơ khí dùng trong khai thác thủy sản

---------------------------------------------------

NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

1. Kỹ thuật khai thác lưới kéo

2. Lưới vây

3. Lý thuyết về ngư cụ và hệ thống khai thác

4. Đánh cá kết hợp ánh sáng

5. Các ngoại lực tác động lên ngư cụ

6. Nguyên lý chung thiết kế ngư cụ

 

 

 

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang