Số lượt truy cập:   577051
Giá một số mặt hàng hải sản tại

Giá một số mặt hàng hải sản tại thị trường Mỹ, USD/pao, ngày 25/01/2011

Cá ngừ tươi nguyên con

Nội địa

Nhập khẩu

Cá ngừ vây vàng No.1

8,00 - 8,25-

Cá ngừ vây vàng No.1

7,75 - 8,00-

Cá ngừ vây vàng No.2+

6,50 - 6,75-

Cá ngừ vây vàng No.2+

6,25 - 6,50-

Cá ngừ vây vàng No.2

4,00 - 4,25-

Cá ngừ vây vàng No.2

4,00 - 4,25-

 

Cá hồng đỏ 10 pao, IQF

Thái Lan, Inđônêxia, đánh bắt tự nhiên

2 - 4 oz

4,00 - 4,20

10 - 12 oz

5,20 - 5,35

4 - 6 oz

4,90 - 5,10

12 - 14 oz

4,75 - 4,95

6 - 8 oz

5,40 - 5,60

14 -16 oz

4,75 - 4,95

8 - 10 oz

5,50 - 5,65

 

 

Cá nục heo, IQF

Trung Nam Mỹ, FOB, Miami

Châu Á, FOB, Trung Đại Tây Dương

3 - 5 pao

3,10 - 3,20+

≥ 7 pao

3,25 - 3,30+

3 - 4 pao

2,45 - 2,55

5 - 6 pao

2,75 - 2,85

5 - 7 pao

3,20 - 3,30+

 

 

4 - 5 pao

2,55 - 2,65

≥ 6 pao

2,90 - 3,00

                   

Thịt cua

Thái Lan, Inđônêxia, đã thanh trùng, 16 oz, hộp

Chân vây sau

9,70 - 9,90

Chân  -  hộp 12 oz

- 

Chân vây sau, xô

13,00 -13,25

Cỡ lớn

17,25 -17,75

Càng

6,25 - 6,50

Đặc biệt

7,50 - 8,00

 

Nguồn: Vasep

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang