Số lượt truy cập:   126183


LỜI NGỎ
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 16/11/09-08:33:48

Ban biên tập www.khafa.org.vn thấy cần đưa ra chuyên mục này nhằm tập hợp ý kiến của những chuyên gia am hiểu trong lĩnh vực đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ giúp cho SCAFI có nhiều thông tin tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chính phủ. Các bài thảo luận gửi về Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ: hoingheca_khanhhoa@yahoo.com, chúng tôi sẽ đăng ngay sau khi nhận được.
CÁC TIN KHÁC
  ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ NHỎ VEN BỜ Ở VIỆT NAM
  BÀN VỀ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÙNG NƯỚC VEN BỜ TRONG ĐỒNG QUẢN LÝ (ĐQL)
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang