Số lượt truy cập:   574131


Dự thảo hướng dẫn quốc gia về Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 02/11/09-10:28:40

Nhìn chung, các mô hình quản lý mang tính chất đồng quản lý trong ngành thủy sản của bảy vùng trên cả nước thể hiện tính đa dạng về cả hình thức tổ chức, nội dung đồng quản lý và mức độ tham gia của các bên. Một số mô hình đã hình thành và đi vào hoạt động ổn định, một số mô hình mới bước vào giai đoạn hình thành nhưng đã mang lại những kết quả khả quan trong quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản


Nguồn lợi thủy hải sản vốn không phải vô tận. Hiện nay, nguồn lợi đang ngày càng có xu hướng cạn kiệt dần bởi các hoạt động khai thác và tác động của môi trường. Các nghiên cứu gần đây cho thấy nguồn lợi đang có xu hướng suy giảm một cách nghiêm trọng, đặc biệt là nguồn lợi hải sản vùng gần bờ, cả về chất và lượng. Năng suất đánh bắt cũng giảm từ 0,92 tấn/CV vào năm 1990 xuống 0,35 tấn/CV vào năm 2004 (Đào Mạnh Sơn, 2005). Sản lượng cá có giá trị kinh tế cao đã bị suy giảm đáng kể, kích thước trung bình của cá và tính đa dạng loài giảm.

Nhấn vào đây để xem chi tiết...CÁC TIN KHÁC
  Các bài báo cáo tham luận tại Hội nghị đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam
  Quy trình đề xuất Đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ tại Khánh Hòa
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang