Số lượt truy cập:   126003


Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Cầu Vồng, Hải Phòng – ngày 1/9/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 21/09/09-08:30:51


Thuỷ sản nước ngọt (tươi)

Mặt hàng

Quy cách

Đơn giá (đ/kg)

Măt hàng

Quy cách

Đơn giá (đ/kg)

Cá rô phi

≥ 0,3kg/con

22.000

Cá mè

≥ 0,7 kg/con

20.000

Cá chép

≥ 1kg/con

28.000

Cá trôi

≥ 0,5 con/kg

30.000

Cá trắm cỏ

≥ 1kg/con

27.000

Cá quả

0,8 - 1 kg/con

38.000

Cá chim trắng

≥ 1kg

45.000

Cua đồng

kg

50.000

Thuỷ sản nước lợ và nước mặn (tươi)

Mặt hàng

Quy cách

Đơn giá (đ/kg)

Quy cách

Măt hàng

Đơn giá (đ/kg)

Cá bớp

kg

225.000

Cá hồng đỏ

≥ 1 kg/con

70.000đ

Ngao hoa

kg

35.000

Cá giò

≥ 2 kg/con

110.000

Cá nục

3 - 5 con/kg

35.000

Cua thịt

0,3 - 0,5 kg/con

175.000

Ngao trắng

kg

17.000

Cua gạch

≥ 0,3 kg/con

205.000

Ghẹ gạch

≥ 0,3 kg/con

190.000

Ghẹ

0,1 - 0,3 kg/con

170.000

Cá song

kg

220.000

Mực nang

≥ 0,5 con/kg

75.000

Cá thu

≥ 1kg/con

60.000

Mực lá

2 - 5 con/kg

40.000

Mực ống

4 - 11 con/kg

45.000

Tu hài

7 - 13 con/kg

210.000

Theo Vasep

CÁC TIN KHÁC
  Các cô gái đẹp
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 14/12/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 06/12/2010
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 16/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 08/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Tp. Hồ Chí Minh – ngày 18/8/2009
  Giá một số mặt hàng thủy sản tại chợ Cầu Vồng, Đồ Sơn, Hải Phòng - ngày 4/8/2009
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Tp. HCM - ngày 28/7/2009
  Giá một số mặt hàng thuỷ sản tại khu vực vành đai chợ Tam Bạc, Hải Phòng - ngày 21/7/2009
  Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 01/12/2008
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang