Số lượt truy cập:   126083


Cách tốt nhất để sử dụng các chế phẩm sinh học? Nhóm vi khuẩn nào nên cho vào ao tôm?
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 05/04/08-11:13:32


Chế phẩm sinh học dùng để ngăn chặn bệnh do vi khuẩn, thay cho thuốc kháng sinh vì thuốc kháng sinh có thể tồn dư trong cơ thể thịt tôm. Tuy nhiên, chế phẩm sinh học thường được dùng để phòng bệnh và phải được sử dụng kết hợp với quá trình quản lý ao chặt chẽ, nhất là quản lý thức ăn. Nếu tôm đã bị bệnh vi khuẩn rồi thì việc dùng chế phẩm sinh học không có tác dụng chữa trị ngay lập tức nhưng sẽ giúp cải thiện dần dần ao nuôi và làm giảm thiệt hại. Có nhiều loại vi khuẩn trong sản phẩm vi sinh được sử dụng để làm sạch đáy ao. Hầu hết các loại vi khuẩn được sử dụng là bọn hiếm khí, sử dụng oxy để sinh trưởng và phân hủy chất hữu cơ. Một số vi khuẩn kỵ khí cũng được sử dụng để làm giảm H2S ở lớp bùn đáy.CÁC TIN KHÁC
  MỘT SỐ LƯU Ý ĐẦU VỤ NUÔI TÔM
  Nếu ao xung quanh bị bệnh đốm trắng thì người nuôi cần có biện pháp gì để ngăn chặn?
  Hiện tượng nước phát sáng trong ao do nguyên nhân nào và ảnh hưởng như thế nào đến tôm?
  Ao nuôi tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, nếu muốn thả giống lại thì nên làm gì?
  Cách khắc phục tôm bị bệnh mềm vỏ?
  Tại sao tôm chậm lột xác và lột không đều?
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang