Số lượt truy cập:   126144


Ao nuôi tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, nếu muốn thả giống lại thì nên làm gì?
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 05/04/08-11:10:11


Nếu ao bị bệnh mà tôm trong ao đã đạt cỡ thương phẩm thì sau khi thu hoạch nên phơi đáy trong vòng 1 tháng. Trường hợp ao tôm chỉ đạt 30 - 40 ngày, dùng hóa chất để dịch tôm bệnh trong ao. Sau 2 tuần, xả cạn nước và phơi đáy ao rồi mới bắt đầu cải tạo đáy cho vụ nuôi mới. thời gian phơi đáy và chuẩn bị ao không ít hơn 30 ngày.CÁC TIN KHÁC
  MỘT SỐ LƯU Ý ĐẦU VỤ NUÔI TÔM
  Cách tốt nhất để sử dụng các chế phẩm sinh học? Nhóm vi khuẩn nào nên cho vào ao tôm?
  Nếu ao xung quanh bị bệnh đốm trắng thì người nuôi cần có biện pháp gì để ngăn chặn?
  Hiện tượng nước phát sáng trong ao do nguyên nhân nào và ảnh hưởng như thế nào đến tôm?
  Cách khắc phục tôm bị bệnh mềm vỏ?
  Tại sao tôm chậm lột xác và lột không đều?
  Có thể thả tôm sú xuống ruộng lúa
  Khi mua tôm giống, làm thế nào để nhận biết được giống tốt hay xấu?
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang