Số lượt truy cập:   574630


Giới thiệu dự án tài trợ của GCF của Công ty TNHH Trí Tín
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 23/04/09-11:21:28

Giới thiệu dự án: “Tăng cường sự tiếp cận của bà con nông dân đến dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng cây Rong nho và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu” của Công ty TNHH Trí Tín”


Ngày 31/10/2008, Văn bản Thoả thuận Dự án đó được Ban Quản lý Hợp phần phê chuẩn vào ngày 31/10/08.

       Cụng ty TNHH Trí Tín được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có các thông tin liên quan bao gồm:

         - Tên Doanh nghiệp       : Cụng ty TNHH TRÍ TÍN

         - Địa chỉ                        : 35 Võ Trứ, Phường Phước Tiến, TP Nha Trang, Khánh Hoà.

         - Điện thọai           : 058.3513293                                   Fax                  : 058.510127  

         - Email                          : tritinltd@yahoo.com.vn

         - Người đại diện                : VõThị Minh Nguyệt              Chức vụ           : Giám đốc

Mục tiêu của dự án là - như mô tả trong Bản Văn bản Thoả thuận Dự án - tăng cường sự tiếp cận của bà con nông dân đến dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng cây Rong nho và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.

        Với mục tiờu này, Công ty có kế hoạch thực thi một số hoạt động sau:

1.      Trợ giúp kỹ thuật – cung cấp dịch vụ cho nông dân

2.      Trợ giúp kỹ thuật và tư vấn về tiêu chuẩn HACCP

3.      Nâng cấp phương tiện và thiết bị để đạt tiêu chuẩn HACCP

4.      Thiết lập mô hình trình diễn đào tạo trồng rong nho

5.      Xúc tiến quảng bá việc trồng rong nho và dịch vụ kỹ thuật

6.      Đẩy mạnh hoạt động và dịch vụ xuất khẩu

7.      Đào tạo và tư vấn về quản lý và tiếp thị

8.      Cải thiện điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động

9.      Tập huấn về phương pháp phòng chống HIV/AIDS

        Căn cứ vào các mục tiêu này của dự án, đơn vị thực hiện mong muốn đạt được kết quả trước mắt sau:

  1. Cải thiện sự tiếp cận của nông dân đến dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng rong nho. 
  2. Nâng cao nhận thức của nông dân về dịch vụ kỹ thuật và nâng cao năng lực quản lý và xuất khẩu.

3.      Xúc tiến các hoạt động về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng

        Công ty TNHH Trí Tin cam kết nỗ lực tối đa trong việc thực hiện dự án.

Tổng kinh phí dự án là: 2,272,544,400 VND.

       Trong đó, GCF tài trợ là:  1,412,245,800VND.

       Với điều kiện vốn đối ứng của đơn vị thực hiện là: 860,298,600 VND.

         Thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký kết đến ngày 30/06/2010.

     Sự thành công của dự án sẽ tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân qua việc tiếp cận tốt hơn các thông tin cần thiết, các dịch vụ hỗ trợ - đó cũng chính là mục tiêu ngắn hạn các hoạt động của GCF trong tiểu hợp phần 3 của Chương trinh BSPS tại tỉnh Khánh Hòa.

Võ Thị Minh Nguyệt
Giám đốc Công ty TNHH Trí Tín
CÁC TIN KHÁC
  Kết thúc dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa”
  Thể thao Đan Mạch
  ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CẠNH TRANH TOÀN CẦU (GCF) THUỘC HỢP PHẦN 3 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (BSPS) TẠI VIỆT NAM
  Văn học Đan Mạch
  Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Peter Lysholt Hansen thăm một số doanh nghiệp thực hiện dự án GCF
  Giới thiệu Dự án: “Tăng cường sự tiếp cận của ngư dân đánh bắt cá ngừ đến dịch vụ kỹ thuật và bảo quản lạnh trên tàu đánh bắt cá” của Công ty TNHH Đại Dương
  Giới thiệu dự án: “Dịch vụ kỹ thuật và con giống bào ngư và tôm chân trắng sạch bệnh cho nông dân” của Công ty Cổ phần Thanh Thanh
  Nền Văn hóa Đan Mạch
  Lễ ký Thỏa thuận tài trợ của GCF
  KÝ KẾT THỎA THUẬN TÀI TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH BSPS - DANIDA - HỢP PHẦN 3
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang