Số lượt truy cập:   273926


Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 01/12/2008
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 15/01/09-11:45:58


 

Mặt hàng

Quy cách

(kg/ con)

Giá (đ/kg)

Cửa khẩu

Móng Cái

Cửa khẩu

Vạn Gia

Cá Chim Trắng ngắn đuôi

> 1kg

265.000

270.000

0,5 - 1 kg

250.000

255.000

0,3 - 0,5 kg

190.000

192.000

Cá Chim Trắng dài đuôi

> 1 kg

245.000

245.000

0,5 - 1 kg

195.000

195.000

Cá Thu

3 - 5 kg

90.000

90.000

1- 3 kg

80.000

80.000

Cá Nhụ

> 2,5 kg

260.000

265.000

1 - 2,5 kg

250.000

253.000

0,5 - 1 kg

160.000

165.000

Cá Kẽm

> 3 kg

132.000

135.000

< 3 kg

112.000

115.000

Cá Hồng

> 3 kg

120.000

125.000

< 3 kg

100.000

105.000

```Cá Bơn

> 0,25 kg

120.000

125.000

< 0,25 kg

92.000

95.000

Cá Tráp vàng

> 0,25 kg

115.000

120.000

< 0,25 kg

95.000

95.000

Cá Dưa vàng

> 2 kg

75.000

75.000

< 2 kg

55.000

55.000

Cá tạp( Nục, trích nhỏ)

 

 

3.500

Cá Sạo

> 2 kg

110.000

115.000

< 2 kg

95.000

100.000

Cá Song

> 5 kg

105.000

110.000

< 5 kg

120.000

125.000

Cá Vược

> 2 kg

120.000

125.000

< 2 kg

95.000

100.000

Cá Đao (Hố) xô

 

30.000

35.000

Cá Song chấm sống khai thác tự nhiên

> 2 kg

 

150.000

0,6 - 2 kg

 

200.000

Cá Bánh Đường

> 0,5 kg

110.000

110.000

Cá Hoa lét

0,5kg/con

 

50.000

Mực Ống lưới

> 15 cm/con

75.000

75.000

7- <15cm/con

55.000

55.000

< 7cm/con

25.000

25.000

Mực ống câu

> 20cm

 

80.000

Sứa thành phẩm

Kg

 

32.000

Cá mú nang khai thác tự nhiên

> 0,6 kg/con

 

220.000

Cá mó xanh sống

> 2kg/con

 

200.000

Cá song nuôi lồng

> 2- 3kg/con

 

150.000

Mực Nang

> 1kg/con

105.000

100.000


Theo Vasep
CÁC TIN KHÁC
  Các cô gái đẹp
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 14/12/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 06/12/2010
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 16/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 08/11/2010
  Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 17/11/2008
  Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 30/10/2008
  Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 03/10/2008
  Giá một số mặt hàng thuỷ sản ướp đá và tươi sống tại bến cá T.P Hạ Long, Quảng Ninh ngày 04/8/2008
  Giá một số mặt hàng thuỷ sản ướp đá và tươi sống tại bến cá T.P Hạ Long, Quảng Ninh ngày 2/7/2008
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang