Số lượt truy cập:   126113


Tổng kết năm 2008, phương hướng hoạt động năm 2009 của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 14/01/09-10:09:04

Sáng ngày 9/1/2009, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2008 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2009.


Các Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết của KHAFA năm 2008:

Ông Đào Công Thiên, GĐ Sở NN&PTNT Khánh Hòa; Phó Chủ tịch KHAFA

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện của GCF tại Khánh Hòa

Ông Bùi Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Khánh Hòa

Ông Ưng Tấn Thạch, Đại diện Ban Dân Vận tỉnh Khánh Hòa

Ông Vũ Đức Quý, GĐ TT Khuyến ngư Khánh Hòa; Phó Chủ tịch KHAFA

Trong năm 2008, Nghề cá Khánh Hòa có những thuận lợi:

 - Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, Hội Nghề cá Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH - KT và Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hoà.

 - Việt Nam vào WTO là thử thách lớn đối với nghề cá Khánh Hòa, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để tổ chức lại sản xuất nghề cá.

 - Chương trình hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa (BSPS) hỗ trợ, mà đặc biệt là Hợp phần 3 - Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam (GCF) thuộc Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp (BSPS) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, giúp đở Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc xây dựng được nhiều dự án thiết thực.   

 - Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289 của Chính phủ, từng bước có chủ trương tổ chức lại sản xuất nghề cá.

 - Vai trò của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa ngày càng tăng cao.

Bên cạnh những thuân lợi Nghề cá Khánh Hòa gặp không ít khó khăn, đó là:

 - Khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến việc SX-KD của các doanh nghiệp.

 - Trước khi có Quyết định 289 của Chính phủ hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân, số tàu thuyền đăng ký là 5.780 chiếc, sau khi thực hiện Quyết định 289 số tàu thuyền đăng ký là 9.766 chiếc tăng thêm 3.986 chiếc chủ yếu là loại thuyền có công suất dưới 32CV chiếm 68% tổng số tàu thuyền đăng ký. Đây sẽ là áp lực lớn đối với an sinh xã hội vùng ven bờ.

 - Nghề khai thác đầm đăng bị mất mùa, dịch bệnh xuất hiện trong nghề nuôi tôm chân trắng, tôm hùm.

 - Bệnh sữa trên tôm hùm mặc dù đã có hướng khắc phục, nhưng vẫn còn gây lo ngại cho ngư dân.

 - Giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động nghề cá.

 - Các nước EU không cho nhập hàng cá ngừ đại dương Khánh Hòa vì Việt Nam chưa phải là thành viên của ủy ban nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC - Western and Central Pacific Fisheries Commission).

 -  Nhận thức phần đông của bà con ngư dân đối với việc gia nhập WTO còn rất hạn chế, cho nên việc tổ chức lại sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

 -  Việc phát triển Hội nghề cá ở các xã, phường gặp rất nhiều khó khăn, do chưa có sự ủng hộ của cấp uỷ địa phương, mặc dù đa số ngư dân có nhu cầu.

Toàn cảnh Hội nghị

Tình hình hoạt động của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa

         Tình hình sản xuất - kinh doanh:

       Dưới đây là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2008:

 

             Chỉ tiêu

    ĐV

    tính

   Kế hoạch 

  năm  2008

   Thực hiện

   năm 2008

% thực hiện so với

            

KH 

Cùng kỳ

1.Tổng sản lượng:

- Khai thác:

- Nuôi trồng:

Tấn

 

 

92.600

68.000

24.600

94.740

68.800

25.940

102

101

107

103

2.Giá trị thuỷ sản xuất khẩu

Triệu

USD

265

280

105

 

3.Tổng sản phẩm xuất khẩu

Tấn

51.000

56.000

110

108

                                    Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT KHánh Hòa

       Với sự nỗ lực của bà con nông - ngư dân và các doanh nghiệp, trong đó có các cấp Hội và hội viên nghề cá của tỉnh; sự đầu tư có hiệu quả của Bộ NN&PTNT, Chính phủ, UBND tỉnh và sự đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý Nhà nước của Sở NN&PTNT, của các cấp chính quyền địa phương, năm 2008 ngành Thủy sản Khánh Hoà về cơ bản vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2007. 

        Tổ chức xây dựng và phát triển Hội, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thu hội phí:

        Công tác tổ chức xây dựng và phát triển Hội:

-         Tổng số hội viên: 1030 hội viên (mốc cơ sở trước T7/2007 là 800 hội viên).       

       Đến 31/12/2008, Tỉnh hội có 5 đơn vị trực thuộc bao gồm: Hiệp hội Nước mắm Nha Trang, Hiệp hội Cá ngừ Đại dương, Huyện hội Vạn Ninh, Thị hội Cam Ranh và Chi hội Tôm sú giống Ninh Hòa.

-         Hiệp hội, hội viên mới: Trong năm 2008 phát triển thêm 230 hội viên cá nhân, tập thể và 1 Hiệp hội Cá ngừ Đại dương.

      -    Triển khai công tác phát triển Hội do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao:

Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) giao cho Chủ tịch Tỉnh hội làm Phó Ban vận động cùng với ông Đào Công Thiên, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam. Lãnh đạo Ban vận động đã chỉ đạo Hội Nghề cá các tỉnh đại hội thành lập Hiệp hội Cá ngừ Đại dương: ngày 30/6/2008 đã đại hội thành lập Hiệp hội Cá ngừ Đại dương Khánh Hòa do ông Lê Kế Thương làm Chủ tịch; ngày 18/7/2008 đại hội thành lập Hiệp hội Cá ngừ Đại dương tỉnh Bình Định do ông Nguyễn Hữu Hào làm Chủ tịch; UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Cá ngừ Đại dương Phú Yên, nhưng chưa tiến hành đại hội; tiếp tục triển khai các nội dung có liên quan để tiến tới đại hội thành lập Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam.

       Hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ:

       - Ban chấp hành họp 2 lần: ngày 31/7/2008 sơ kết 6 tháng đầu năm 2008 và tổng kết  vào 9/1/2009.

       - Trong năm 2008, Ban Thường vụ họp 2 lần: Lần thứ 1 theo Thông báo số 72/TB-HNC, ngày 13/2/2008 về kết quả phiên họp thứ tư (tính cho cả nhiệm kỳ) của Ban Thường vụ mở rộng; thông báo số  160/TB-HNC, ngày 24/12/2008 về kết quả phiên họp thứ năm của Ban Thường vụ mở rộng.      

       3. Công tác thu Hội phí:

       Ngày 12/11/2008, Thường trực Tỉnh hội đã có công văn số 149/CV-HNC gửi về các đơn vị thu hội phí năm 2008. Nhìn chung, việc thu hội phí và phí dịch vụ có nhiều tiến bộ.

      Thực hiện dự án BSPS/DANIDA/HP3:

        - Các dự án GCF: Đang thực hiện 4 dự án của BSPS/HP3 do GCF của chính phủ Đan Mạch tài trợ:

           + Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa ;

           + Dịch vụ kỹ thuật và con giống bào ngư và tôm thẻ chân trắng sạch bệnh cho nông dân của Công ty CP Thanh Thanh;

           + Thúc đẩy các dịch vụ phát triển nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Hải Tiến;

           + Phát triển dịch vụ kiểm tra dịch bệnh trên tôm và cá giống của Công ty TNHH Tiền Phương.

        - Kết quả thực hiện dự án BSPS/HP3 - GCF; Nâng cao năng lực của Hội Nghề cá Khánh Hòa:

          + Đến 31/12/2008, Tỉnh hội đã thực hiện được 6 quý đạt kết quả tốt.

         

Khen thưởng các tập thể và cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong năm 2008 và ký cam kết thi đua năm 2009

        Hợp tác quốc tế:

        - Hội Nghề cá tỉnh và Hiệp hội Cá ngừ Đại dương Khánh Hòa tham dự Hội thảo: “Quản lý và phát triển nghề cá đại dương” do Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và PTNT và ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương tổ chức.

        - Ban vận động thành lập Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam và Ban Chấp hành Hiệp hội Cá ngừ Khánh Hòa làm việc với Hiệp hội Cá ngừ Hawaii (Mỹ) bàn về chương trình hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật khai thác, bảo quản và chế biến cá ngừ đại dương.

        - Tham gia Dự án BSPS/DANIDA/MPI/VCCI/THP 2.4 về  “Phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc” của Chính phủ Đan Mạch: Tỉnh hội đã thành lập Đội tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS theo QĐ số 127/QĐ-HNC, ngày 6/8/2008 của Chủ tịch Tỉnh hội; cử nhiều lượt cán bộ đi dự các lớp tập huấn do dự án tổ chức; tiếp nhận đầy đủ tài liệu và một số thiết bị của dự án. 

       - Tham gia Hội đồng Người sử dụng Lao động của VCCI Khánh Hòa và đã cử 2 cán bộ lãnh đạo của Hội tham gia Hội đồng cấp tỉnh.

  Các hoạt động khác:

       Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

     -  Tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường của Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh (giai đoạn II) của Sở TN và MT ;

     -  Góp ý Quy chế Quản lý vùng nước biển nuôi trồng thủy sản của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa ;

     - Nhiều kiến nghị với các cấp chính quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với nghề cá.

       Tuyên truyền phổ biến kiến thức Khoa học - công nghệ:

     -   Các Huyện hội, Thị hội phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư tỉnh tổ chức 17 lớp tập huấn, hội thảo;

-         Phổ biến kiến thức Khoa học - công nghệ trên Bản tin Nghề cá: 12 bài;

-         Phổ biến kiến thức kỹ thuật trên Website của Hội: 12 bài;

-         Xuất bản 6 Bản tin nghề cá;

-         Số lượt truy cập Website của Tỉnh hội tính đến 31/12/2008 là 35.770, trung bình có 7.154 lượt truy cập/tháng;

-         Tỉnh hội phối hợp với Huyện hội, Thị hội tổ chức 8 lớp tập huấn về Luật Thủy sản và các nội dung có liên quan cho 8 xã, huyện, thị với số đại biểu tham gia 523 người (Dự án GCF).

       Thực hiện Quy chế đạo đức nghề nghiệp:

       Trên cơ sở Hướng dẫn số 3613/BNV-TCCP, ngày 14/12/2008 của Bộ Nội vụ và công văn số 51/SNV-TCBM, ngày 11/12008 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa V/v hướng dẫn các tổ chức xã hội - nghề nghiệp xây dựng và ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, ngày 24/1/2008 Ban Chấp hành Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã thông qua dự thảo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội. Ngày 25/1/2008, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định số 68/QĐ-HNC ban hành Quy định Quy tắc đạo đức nghề nghiệp áp dụng cho toàn bộ hội viên của Tỉnh hội. Nhìn chung các hội viên đã thực hiện tương đối nghiêm túc Quy tắc trên.

       Tổ chức phong trào thi đua, nhất là tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2008 của Liên Hiệp Hội Tỉnh:

        Thực hiện chỉ đạo của Liên Hiệp các Hội KH - KT tỉnh Khánh Hòa, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-HNC, ngày 6/3/2008 thành lập Hội đồng thi đua; ban hành Tiêu chuẩn thi đua của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa năm 2008, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị, đồng thời ban hành Bảng chấm điểm.

       Công tác xúc tiến thương mại:

       - Trong năm 2008, Tỉnh hội đã tổ chức đoàn công tác với 11 tỉnh phía Bắc; Tháng 10/2008, Chủ tịch Tỉnh hội cùng với Công ty TNHH Vân Tùy làm việc với Hội Nghề cá tỉnh Cà Mau về việc tiêu thụ giống tôm thẻ chân trắng; hỗ trợ DNTN Hữu Hùng (hội viên tập thể) ký hợp đồng tiêu thụ giống tôm thẻ chân trắng với Công ty Cổ phần Trung Nam (hội viên tập thể) của Hội Nghề cá Cà Mau.

       - Tháng 11/2008, Tỉnh hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Công ty TNHH thủy sản Australis Việt Nam là đơn vị duy nhất vào thời điểm đó đang thu mua cá chẽm xuất sang thị trường Mỹ, đồng thời mở hội nghị tiêu thụ cá chẽm tồn động khoảng 530 tấn tại Cam Ranh theo báo cáo số 05/HNC, ngày 23/10/2008 của Thị hội Cam Ranh.

       Các hỗ trợ:

      - Hỗ trợ cho Hội Cựu Chiến binh tỉnh Khánh Hòa xây dựng Bệnh viện HCCB: 500.000đ;

      - Hỗ trợ Quỹ bảo trợ tàn tật: 200.000đ;

      Tổng cộng: 700.000đ.

       Cung cấp thông tin: Hàng quý, các thành viên của Tỉnh hội đều nhận đầy đủ các Bản tin của Tỉnh hội .

  Hoạt động của các đơn vị trực thuộc:

         Chi hội tôm sú giống Ninh Hòa:

        Chi hội có trên 60 hội viên, năm 2008 hoạt động của chi hội yếu; không tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2, mặc dù Thường trực Tỉnh hội đã có văn bản chỉ đạo.

         Hiệp hội Nước mắm Nha Trang:

        - Sản lượng cá chượp mua vào 10.000 tấn;

        - Sản lượng đưa ra tiêu thụ:

             + Nước mắm xá (quy 15 đạm): 11.000.000 lít;

             + Nước mắm đóng chai các loại: 4.000.000 chai;

             + Thị trường tiêu thụ: Từ Quảng Ninh, Lạng Sơn tới An Giang, Cần Thơ.

        Đại hội lần thứ nhất vào tháng 12/2006 có 25 hội viên, năm 2007 phát triển thêm 4 hội viên là Công ty TNHH Trọng Huệ, cơ sở nước mắm Quận Kiều, cơ sở nước mắm Thanh Sơn và cơ sở nước mắm Thu Hà. Năm 2008 không phát triển thêm được hội viên nào và chưa thu hội phí. Là một Hiệp hội bao gồm chủ yếu là các doanh nghiệp chế biến nước mắm, mạnh toàn diện về các mặt, đã có Thương hiệu nước mắm Nha Trang do Cục Sở hữu bản quyền cấp giấy chứng nhận, cơ chế quản lý Thương hiệu chưa tốt; Hiệp hội hoạt động tương đối tốt. Nhiều hội viên đầu tư mới, có 10 hội viên đạt tiêu chuẩn chất lượng gắn liền với Thương hiệu nước mắm Nha Trang. 

        Hiệp hội Cá ngừ Đại dương Khánh Hòa:

       Hiệp hội Cá ngừ Đại dương Khánh Hòa được thành lập vào cuối tháng 6/2008 với 62 hội viên là chủ tàu làm nghề câu cá ngừ đại dương và 6 doanh nghiệp khai thác - thu mua chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương trong tỉnh Khánh Hòa.

      - Năm 2008, nghề khai thác cá ngừ gặp nhiều khó khăn do ngư trường đánh bắt không hiệu quả, sản lượng thấp, chi phí chuyến biển cao, giá tiêu thụ không ổn định. Do thiếu nguyên liệu nên các nhà máy chế biến phải chủ động mua nguyên liệu từ các tỉnh ngoài hoặc nhập khẩu từ các nước để có nguyên liệu chế biến.

      - Cử 2 hội viên (ô. Phu chủ tàu KH 91539TS và Ô. Đạt chủ tàu  KH 96635TS) thử nghiệm tiết kiệm nhiên liệu bằng viên MPG - MEGA - CRUMBSTM của Công ty FFI của Mỹ.

      Hội Nghề cá Huyện Vạn Ninh:

      - Huyện hội phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Phòng Nông nghiệp và PTNT, tổ chức được 5 lớp tập huấn cho ngư dân ở thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Thạnh, Vạn Phước về các nội dung phòng ngừa và trị bệnh sữa trên tôm hùm với hơn 250 lượt người tham dự;

      - Phát triển được 1 Chi hội nuôi tôm hùm lồng số 4 thuộc thôn Tân Phước Đông xã Vạn Phước với 28 hội viên theo Quyết định công nhận số 37/QĐ -UBND, ngày 9/4/2008 của UBND xã Vạn Phước;

      - Tổ chức tốt ngày truyền thống nghề Đăng 17/10 cho các HTX trong huyện và thành phố Nha Trang để giao lưu học tập lẫn nhau.

      Hội  Nghề cá Tx. Cam Ranh:

      - Ban Chấp hành Thị hội họp được 4 lần;

      - Phát triển được 2 Chi hội nghề cá ở Phường Cam Phú và Cam Linh (chỉ tiêu năm 2007 đề ra là phát triển thêm 4 Chi hội);

      - Phối hợp với Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà mở 1 hội thảo về sử dụng chất kháng sinh trong NTTS và 4 lớp tập huấn về Luật Thuỷ sản và các nội dung có liên quan; phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư tổ chức 8 lớp tập huấn và 2 buổi hội thảo về lĩnh vực NTTS và KTTS.

        Hội viên tập thể: 16 doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh hội, kinh doanh có lãi. Trong đó có 5 doanh nghiệp sẽ và đang triển khai dự án GCF. Công ty TNHH Tiền Phương triển khai dự án GCF có nhiều tồn tại; tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của các hội viên tập thể là 86,9 triệu USD chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thuỷ sản Khánh Hoà. Các Công ty sản xuất giống không có báo cáo nên không có số liệu.

      Đánh giá chung

      Đối với Tỉnh hội:

         - Mặt làm được:

            + Nhờ có dự án GCF, các hoạt động của Tỉnh hội được tiến hành đồng bộ và theo kế hoạch quý; vai trò của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa được nâng lên một bước đối với các hội viên và cơ quan nhà nước; phát triển thêm các hội viên tập thể;  thông qua 8 lớp tập huấn đã có những dịch vụ thiết thực cho hội viên, đồng thời phản ánh những vấn đề bức xúc từ cơ sở cho Sở Nông nghiệp và PTNT có biện pháp kịp thời giải quyết; về tài chính thực hiện dự án: Tỉnh hội đã bám sát, thực hiện đầy đủ các quy định của GCF, các chỉ tiêu đánh giá thành công của dự án GCF có chiều hướng gia tăng tốt; việc thu hội phí có chiều hướng tiến bộ;

           + Hoạt động của VP Tỉnh hội dần dần mang tính chuyên nghiệp.

   - Những tồn tại: 

           + Chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Hội không thường xuyên;

           + Công tác xúc tiến thương mại, tạo đầu ra cho các hội viên còn hạn chế;

           + Hoạt động của Thường trực chưa được đồng bộ.        

       Các đơn vị trực thuộc:

         - Mặt làm được:

            + Các Hiệp hội và Chi hội trực thuộc: Đã tích cực trong các hoạt động phát triển hội; phối hợp với Tỉnh hội triển khai 8 lớp tập huấn ở huyện, thị và các xã biển.

            + Các doanh nghiệp hội viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sản xuất kinh doanh có lãi; một số doanh nghiệp tranh thủ được dự án của GCF có cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh.

    - Những tồn tại:

       + Hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết vai trò của Hội;

             + Các Hiệp hội và Chi hội trực thuộc: Do phải kiêm nhiệm nên lãnh đạo của Hội chưa dành nhiều thời gian cho công tác Hội; việc phát triển các Chi hội nghề nghiệp và Hội Nghề cá ở cấp xã, phường còn nhiều khó khăn vì chưa có sự ủng hộ của cấp ủy địa phương.

             + Cơ chế quản lý Thương hiệu nước mắm Nha Trang của Hiệp hội nước mắm Nha Trang chưa tốt, đặc biệt là nghĩa vụ của các hội viên sử dụng Thương hiệu.

Đánh giá mặt làm đựoc và chưa làm đựoc Hội nghị đã đề phương hướng hoạt động trong năm 2009 như sau:

        Về sản xuất - kinh doanh

        Động viên các cấp Hội, hội viên tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào từng lĩnh vực của ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản để góp phần hoàn thành kế hoạch 2009 nhà nước giao cho ngành Thủy sản tỉnh.

        Tổ chức xây dựng và phát triển Hội

          Việc phát triển Hội:

         - Đối với Tỉnh hội: Tập trung chỉ đạo và tháo gỡ các khó khăn đối với Hiệp hội nước mắm Nha Trang và Hiệp hội cá ngừ đại dương; kết nạp mới 5 - 10 hội viên tập thể; tiến hành đại hội Chi hội tôm sú giống Ninh Hòa nhiệm kỳ 2;

         - Đối với Thị hội Cam Ranh: Củng cố các chi hội đã thành lập, phát triển thêm 2 chi hội ;

         - Đối với Huyện hội Vạn Ninh: Thành lập các Chi hội nuôi tôm hùm phát triển thêm 100 hội viên.    

        Quản lý hội viên và thu hội phí: Tăng cường quản lý hội viên theo danh sách cụ thể kết hợp với làm thẻ hội viên và thu hội phí năm 2009. Tỉnh hội quản lý các chi hội trưởng để tiện cho việc cung cấp các thông tin cần thiết.

        Phát động phong trào thi đua năm 2009.

         Triển khai dự án BSPS - HP3 và dự án của Trung tâm KNKN Quốc gia

         Đối với các dự án BSPS - HP 3/GCF:       

        - Hoàn thành dự án: Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa;

        - Tỉnh hội đã xây dựng xong đề xuất dự án: “Phát triển bền vững nghề cá nhỏ ven bờ tỉnh Khánh Hòa có sự tham gia của cộng đồng” đã trình cho GCF và GCF ghi nhận và sẽ tiếp tục các bước tiếp theo khi huy động được ngân sách bổ sung;

        - Hiệp hội cá ngừ đại dương Khánh Hòa cũng xây dựng dự án: “Nâng cao năng lực hoạt động Hiệp hội cá ngừ đại dương Khánh Hòa” đã trình cho GCF và GCF ghi nhận và sẽ tiếp tục các bước tiếp theo khi huy động được ngân sách bổ sung;

        - Tập trung theo dõi, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc triển khai các dự án GCF đã được duyệt, coi đây là công tác trọng tâm của Tỉnh hội.

         Đối với dự án của Trung tâm KNKN Quốc gia:

         Được sự đồng ý của Trung tâm KNKN Quốc gia, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng dự án: “Mô hình nuôi tôm hùm lồng thương phẩm sạch bệnh”.

         Hợp tác quốc tế

        Tham gia tích cực các chương trình hợp tác quốc tế của Hiệp hội cá ngừ Việt Nam và các chương trình có liên quan.

         Các hoạt động khác

           - Thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức Khoa học - kỹ thuật.

- Các hỗ trợ: Trong năm 2009 kinh phí hỗ trợ là 1.000.000đ.

- Thực hiện Quy chế đạo đức nghề nghiệp.

- Tổ chức phong trào thi đua: Tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2009 trong toàn Hội.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại cho các hội viên.

           - Cung cấp thông tin đầy đủ cho các hội viên. Đề nghị các hội viên thường xuyên truy cập website của Hội: www.khafa.org.vn, đồng thời đề nghị các hội viên cung cấp thông tin và quảng cáo trên Bản tin và website của Hội với mức phí hợp lý; mua Tạp chí Thủy sản Việt Nam của Hội Nghề cá Việt Nam cho Văn phòng Tỉnh hội.

          - Tăng cường xúc tiến thương mại cho các hội viên.

          - Từ năm 2009 trở đi, Tỉnh hội sẽ đăng cai tổ chức ngày truyền thống nghề Đăng, Tỉnh hội sẽ có quyết định thành lập Ban tổ chức.

   Hội nghị có các kiến nghị và đề xuất sau:

       - Đối với Hội Nghề cá Việt Nam: Cần phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam để phát triển tổ chức hội đến cơ sở (thôn, xã) nhằm tạo điều kiện cho nông, ngư dân có thể tiếp cận với mối liên kết chuỗi giá trị từ khai thác, nuôi trồng đến xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản.

       - Đối với UBND tỉnh:

         + Cần triển khai Nghị định 151 của Chính phủ đến cấp xã;

         + Quan tâm chỉ đạo để làng nghề sản xuất nước mắm sớm đi vào hoạt động, ổn định mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

         + Cần có chủ trương phát triển Hội nghề cá xuống xã, phường nhằm tạo điều kiện nông, ngư dân tiếp cận với KHKT và tổ chức lại sản xuất đáp ứng những yêu cầu phát triển bền vững nghề cá hậu WTO.

         - Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT: Từ năm 2010 trở đi việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sẽ là bắt buộc của tất cả các thị trường, do vậy, việc tổ chức lại sản xuất là bức thiết, cần có lộ trình triển khai, đồng thời tạo điều kiện để Hội tham gia quá trình này.            

        Tại Hội nghị tổng kết 2008, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã tặng giấy khen cho 3 tập thể: Thị hội Cam Ranh, Huyện hội Vạn Ninh, Hiệp hội nước mắm Nha Trang với thành tích xuất sắc và khá; tặng giấy khen cho 1 doanh nghiệp và 2 cá nhân.


Văn phòng Tỉnh hội
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  XÃ LUẬN: Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản là nhiệm vụ hàng đầu
  Ngày 17/10, ngày truyền thống Nghề Đăng Khánh Hòa
  HỘI THẢO “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ ĐẠI DƯƠNG”
  HIỆP HỘI CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG KHÁNH HOÀ LÀ XUẤT PHÁT TỪ YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  Trích Báo cáo tại Đại hội Hiệp hội cá Ngừ đại dương Khánh Hòa
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang