Số lượt truy cập:   270463


TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 23/10/17-09:55:05

Sáng ngày 17/10, tại Hội trường Khu liên cơ 2 Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa, Hội Nghề cá Khánh Hòa phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Tổng kết nghề lưới đăng và kỷ niệm ngày truyền thống nghề lưới đăng 17/10 năm 2017.


          Nghề lưới đăng năm 2017 không được thuận lợi, nước chảy mạnh, nhiều nghề như giã cào bay, lưới vây phát triển mạnh đánh bắt sát vùng nước của nghề lưới đăng.

Ông Nguyễn Trương Huỳnh Phó Chủ tịch thường trực báo cáo Tổng kết

Kết quả sản xuất năm 2017:

Các HTX và DNTN

Cá thu

(Tấn)

Cá khác

(Tấn)

Tổng sản lượng (Tấn)

Giá trị sản lượng

(Triệu đồng)

Tổng  GTSL

(Triệu đồng)

So với

TGTSL  năm 2016 (%)

Cá thu

Cá khác

   Vạn Ninh

 

 

 

 

 

 

 

HTX Đầm Môn

(Hồ Na)

6,0

 

      2,0

8,0

 

660,0

(110 ngàn/kg)

90,00

  45ngàn/kg)

750,0

41,6

HTX Khải Lương

(Eo Giú)

3,70

1.30

5,50

             444,0    (120ngàn/kg)

          52,00

   (40ngàn/kg)

496,9

44,2

HTX Vạn Giã

(Ổ Gà)

-

-

-

                     -

                   -

-

-

   Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

HTX Thống Nhất

(Hũn Mun)

4,0

3,67

7,67

               560,0

(140 ngàn/kg)8

165,15

   (45 ngàn/kg)

725,15

 

147,2

HTX Bích Hải

(Sụng Hồng)

0,955

3,378

4,333

           128,645   (134,7ngàn/kg)

         172,734

(51,1 ngàn/kg)

301.38

 

13,8

HTX Đoàn Kết

(Hũn Nọc)

17,326  

17,934

35,010

        2.498,567

(144  ngàn/kg)1

        64,098433   

  (35,7 ngàn/kg)

2.562,665

 

98,87

Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

DNTNTr.V.Tuy

(Hòn Đỏ)

3.4

1,6

5,0

             425,00

   (125ngàn/kg)

              64,00     

    (40 ngàn/kg)

489,0

 

113,2

Năm 2017

35,381

29,882

65,263

        4.716,212

          607,982

5.324,194

65,0

Nguồn: Theo báo cáo của các HTX

           - So với mùa vụ năm 2016, TSL đạt 65,263 tấn bằng 69,34%; sản lượng cá thu đạt 35,381tấn bằng 54%; TGTSL mùa vụ năm 2017 đạt 5.324,194 triệu đồng bằng 65% năm 2016.

          - HTX Vạn Giã không khai thác đầm Ổ Gà vì không có sản lượng sợ bị lỗ.

         Đánh gía chung:

          - Thời tiết không thuận lợi, nghề đăng có sản lượng thấp chỉ đạt 65,263 tấn bằng 69,34% năm 2016.

         - Các HTX Đầm Môn, Khải Lương (Vạn Ninh), Bích Hải (Nha Trang) có sản lượng quá thấp, thua lỗ.

         - Một vài đầm đăng qua thời gian khai thác cho thấy sản xuất không có hiệu qủa HTX bỏ không khai thác đơn cử như đầm Ổ Gà ở Vạn Ninh, hoặc đầm đăng Hòn Mun sản lượng rất thấp thường bị lỗ.

Ông Võ Thiên Lăng chủ trì hội nghị

 

 

Liên hoan nhân ngày truyền thống nghề đăng 17/10

         Nghề lưới đăng hoạt động ngày càng khó khăn do biến đổi khí hậu, nhiều nghề mới xuất hiện ngăn chặn luồng cá vào các đầm đăng. Do vậy, để nghề lưới đăng truyền thống tồn tại cần cơ chế ưu đãi đặc biệt trong vay vốn./././. 

 

 

 

 


VP Hội Nghề cá Khánh Hòa
CÁC TIN KHÁC
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Hội thảo “Các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển”
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang