Số lượt truy cập:   126054


HỘI THẢO “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ ĐẠI DƯƠNG”
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 29/09/08-10:30:56

Ngày 25/9/2008, tại Nhà khách Công đoàn Khánh Hòa, Trung tâm tin học và thống kê phối hợp với Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Bộ Nông nghiệp và PTNT với sự hỗ trợ của Ủy ban nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC) đã tổ chức Hội thảo tư vấn “Quản lý và phát triển nghề cá đại dương”


Về dự hội thảo về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có ông Phạm Trọng Yên Phó Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ông Dương Long Trì Phó Giám đốc Trung tâm tin học và thống kê.
Về phía WCPFC có ông Antony Lewis.
Về phía Hội Nghề cá Việt Nam có ông Võ Thiên Lăng, Phó Ban vận động thành lập Hiệp hội cá ngừ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự

Tham gia Hội thảo còn có các Hiệp hội cá ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản của 3 tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa.

Ông Antony Lewis đại diện WCPFC

Hội thảo đã được nghe ông Tony Lewis trình bày về khai thác và kinh doanh cá ngừ trên thế giới; ông Dương Long Trì trình bày về tình hình khai thác và kinh doanh cá ngừ tại Việt Nam; ông Phạm Trọng Yên trình bày về WCPFC và cá ngừ Việt Nam, đề xuất dự án phát triển nghề cá đại dương tại 3 nước Philippin, Indonesia và Việt Nam. Giai đoạn thực hiện dự án: 2008 - 2011 với tổng kinh phí thực hiện dự án là 3.200.000 USD. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản xây dựng dự án này. Đối với Việt Nam thì mục tiêu dự án là: Tăng cường năng lực quốc gia đưa Việt Nam gần lại WCPFC hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam gia nhập tổ chức này”.

Đại biểu các tỉnh đóng góp ý kiến xây dựng dự án

Hội thảo cũng đã nghe ông Võ Thiên Lăng báo cáo tình hình triển khai thành lập Hiệp hội cá ngừ Việt Nam, trong đó đã thành lập được Hiệp hội cá ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bình Định và trong tháng 10/2008 sẽ tiến hành đại hội thành lập Hiệp hội cá ngừ tỉnh Phú Yên. Cho đến nay, Ban vận động thành lập Hiệp hội cá ngừ Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ gửi Bộ Nội vụ xin phép thành lập Hiệp hội cá ngừ Việt Nam. Tại Hội thảo ông Võ Thiên Lăng cũng đã đề nghị cho phép Hiệp hội cá ngừ Việt Nam tham gia dự án vì Hiệp hội cá ngừ Việt Nam sau khi được thành lập sẽ là tổ chức thay mặt Việt Nam tham gia vào WCPFC.

Hội thảo cũng đã nghe các đại biểu các tỉnh, Hiệp hội thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng dự án. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.
 


VP Tỉnh hội Khánh Hòa
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  HIỆP HỘI CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG KHÁNH HOÀ LÀ XUẤT PHÁT TỪ YÊU CẦU HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  Trích Báo cáo tại Đại hội Hiệp hội cá Ngừ đại dương Khánh Hòa
  Ra biển lớn, nghề cá Việt Nam đối mặt với thách thức lớn
  HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CHÂN TRẮNG”
  Hội nghị Ban vận động thành lập Hiệp hội cá Ngừ đại dương Việt Nam mở rộng
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang