Số lượt truy cập:   270456


NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 19/10/16-09:16:14

Theo thông lệ, ngày 17/10 năm nay Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tổng kết nghề đăng năm 2016.


         Dưới đây là kết quả sản xuất nghề đăng năm 2016 của Khánh Hòa

Các HTX và DNTN

Cá thu

(Tấn)

Cá khác

(Tấn)

Tổng sản lượng (Tấn)

Giá trị sản lượng

(Triệu đồng)

Tổng  GTSL

(Triệu đồng)

So với

TGTSL  năm 2015 (%)

Cá thu

Cá khác

   Vạn Ninh

 

 

 

 

 

 

 

HTX Đầm Môn

(Hồ Na)

16,0

 

        7,0

23,0

 

1.594,0

(99,6 ngàn/kg)

206,00

  29,5ngàn/kg)

1.800,0

 

 

927

HTX Khải Lương

(Eo Giú)

11,0

3,0

14,0

             990,0    (90ngàn/kg)

          132,00

   (44ngàn/kg)

1.122,0

 

464,0

HTX Vạn Giã

(Ổ Gà)

-

-

-

                     -

                   -

-

-

   Nha Trang

 

 

 

 

 

 

 

HTX Thống Nhất

(Hòn Mun)

2,907

4,297

7,104

           367,6555

(126 ngàn/kg)8

124,982

(29 ngàn/kg)

492,647

 

91,7

HTX Bích Hải

(Sụng Hồng)

7,881

6,769

14,650

            795,254

   (100ngàn/kg)

         140,125

(21 ngàn/kg)

935,379

 

208,0

DNTNTiến Thành

(Hòn Xưởng)

7,0

         6,0

13,0

             700,00

   (100ngàn/kg)

         126,00

(21 ngàn/kg)

826,0

 

HTX Đoàn Kết

(Hũn Nọc)

16,824  

22,187

39,010

        2.171,585

(129  ngàn/kg)1

         420,433  (19 ngàn/kg)

2.592,03

 

304,73

Ninh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

DNTNTr.V.Tuy

(Hòn Đỏ)

3,9

1,5

5,4

         370,80

   (95 ngàn/kg)

             61,50     

  (41 ngàn/kg)

432,0

 

261,8

Năm 2016

65,512

28,60

94,11

         6.989,30

       1.221 ,04

8.200,34

236,10

Năm 2015

20,76

26,19

47,18

           2.411,11

          1062,10

3.473,21

21,92

Năm 2014

156,85

49,46

206,31

        14.424,4

        1.767,9

15.842,3

 

Nguån: Theo b¸o c¸o cña c¸c HTX

         Từ bảng thống kê trên có thể thấy rằng:

           - So với mùa vụ năm 2015, TSL đạt 94,11 tấn tăng 199,5%; sản lượng cá thu đạt 65,512 tấn tăng 315,5%; TGTSL mùa vụ năm 2016 đạt 8.200,34 triệu đồng tăng 236%.

          - HTX Vạn Giã không khai thác đầm Ổ Gà vì không có sản lượng sợ bị lỗ.

          Đánh giá chung

          - Thời tiết thuận lợi, nghề đăng có sản lượng cao hơn năm 2015, nhưng chỉ bằng 46% năm 2014.

         - HTX Thống Nhất khai thác đầm Hòn Mun có sản lượng quá thấp, bị lỗ gần 600 triệu đồng.

         - Một vài đầm đăng qua thời gian khai thác cho thấy sản xuất không có hiệu qủa HTX bỏ không khai thác đơn cử như đầm Ổ Gà ở Vạn Ninh, hoặc đầm đăng Hòn Mun sản lượng rất thấp thường bị lỗ.

        Nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả sản xuất không cao:

         - Nhiều nghề khác (kể cả nghề lặn du lịch) hoạt động trong vùng nước đầm đăng được giao cho các HTX.

        - Biến đổi khí hậu.

         - Một số đầm đăng khai thác không có hiệu quả như đầm Ổ Gà ở Vạn Ninh khi được giao theo luân phiên các HTX không khai thác. Thực chất hiện nay tại Van Ninh chỉ còn 2 đầm đăng có thể khai thác đó là đầm Eo Gió, Hồ Na. Ở Nha Trang, đầm Hòn Nhàn, Vùng 4 Hải quân không cho khai thác, nên HTX phải khai thác lại đầm Sông Hồng, trước đây đã bỏ.

      - Các HTX không được vay vốn ngân hàng.

Ông Võ Thiên Lăng trao quà lưu niệm cho các HTX và NDTN nghề đăng

   

Liên hoan thân mật nhân ngày truyền thống nghề đăng năm 2016

 

          Nhiều vấn đề cần sự giải quyết của chính quyền tỉnh Khánh Hòa để lưu giữ nghề đăng truyền thống của Khánh Hòa trong tương lai, và sự tồn tại các HTX Thủy sản nghề đăng duy nhất chỉ có ở Khánh Hòa./.


 

             

 

 

 

 


VP Tỉnh Hội
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Hội thảo “Các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển”
  Hội Nghề cá Việt Nam: Nhiều hoạt động được triển khai trong tháng 10
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang