Số lượt truy cập:   273961


KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 27/01/16-08:46:42

Để độc giả dễ theo dõi các bài báo của Th.S Võ Thiên Lăng liên quan đến khai thác hải sản xa bờ, Ban Biên tập xin tập hợp vào Tiểu mục QUẢN LÝ NĂNG LỰC KHAI THÁC THỦY SẢN VIỆT NAM thuộc mục QUẢN LÝ NGHỀ CÁ ViỆT NAM với tiêu đề KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ


* ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ NHỎ VEN B

 

* KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ

 

Th.S Võ Thiên Lăng

Phó chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam

Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh khánh Hòa

 


VP TỈNH HỘI
CÁC TIN KHÁC
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang