Số lượt truy cập:   270626


Ra biển lớn, nghề cá Việt Nam đối mặt với thách thức lớn
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 03/09/08-10:41:30

Nguồn lợi thủy sản được thế giới coi là tài nguyên của nhân loại dù đó là nguồn lợi xa bờ hoặc gần bờ. Trên thế giới có khá nhiều tổ chức phi chính phủ được giao nhiệm vụ bảo vệ và khôI phục nguồn lợi thủy sản, trong đó phải kể đến Hội đồng quản lý biển (MSC- Marine Stewardship Council).


Là một tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập và được thế giới công nhận vào năm 1997. Tiêu chuẩn của MSC có 3 nguyên tắc: khai thác thủy sản không làm suy giảm nguồn lợi, nếu suy giảm phải có biện pháp khôi phục; bảo vệ hệ sinh thái biển kể cả cấm đánh bắt các loài quý hiếm, động vật có vú và chim biển; hệ thống quản lý nguồn lợi phải có hiệu quả tuân thủ luật địa phương, quốc gia và quốc tế kết hợp với việc sử dụng nguồn lợi theo hướng bền vững và có trách nhiệm. Đến cuối năm 2006 đã có 21 nghề cá/ngư trường trên thế giới (trong đó có ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC - Western and Central Pacific Fisheries Commission) được cấp chứng nhận của MSC, và có hơn 450 sản phẩm thủy sản được mang nhãn hiệu sinh thái xanh MSC.

        Cuối năm 2007, một số doanh nghiệp của Khánh Hòa, Bình Định, TP Hồ Chí Minh xuất khẩu 12 container cá ngừ đại dương sang Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bị giữ lại với lý do Việt Nam chưa phải là thành viên của WCPFC. Sản phẩm cá ngừ đại dương nói riêng và sản phẩm thủy sản nói chung nếu được cấp nhãn hiệu sinh thái xanh MSC thì giá bán cao hơn so với sản phẩm thông thường.

        Phải nói rằng, những năm  qua chúng ta tập trung vào nâng cao năng lực của các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu để đạt các tiêu chuẩn quốc tế như Code EU, HACCAP, ISO,…, nhưng quên mất việc phải tổ chức lại sản xuất nghề cá để đưa Nghề cá Việt Nam từ phát triển tự phát sang nghề cá bền vững, mặc dù Nghề cá Việt Nam là thành viên của Tổ chức Nông lương Thế giới FAO (Food and Agriculture Organization) phải thực hiện “Bộ Quy tắc ứng xử trong nghề cá có trách nhiệm” – CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) do FAO ban hành nhằm đảm bảo phát triển nghề cá bền vững thì sẽ trục trặc về nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy. Mà nguồn nguyên liệu đầu vào của các nhà máy chủ yếu từ đánh bắt và nuôi trồng. Nghề cá xa bờ của Việt Nam bị chi phối bởi các tổ chức Phi Chính phủ (NGOs) như MSC,WCPFC.

        Năm 2003, Việt Nam mới có Luật Thủy sản và các nghị định liên quan, mà Luật Thủy sản cũng chưa đi vào cuộc sống. Nghề cá ven bờ đang duy trì một phương pháp quản lý tập trung, lạc hậu, dẫn đến nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng cạn kiệt, nghề cá nội địa cũng không được cơ quan quốc tế nào chứng nhận sản phẩm. Đây chính là những thách thức lớn đối với ngành thủy sản Việt nam hậu WTO.

       Thiết nghĩ, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có những chủ trương, chương trình tháo gỡ những thách thức nêu trên để ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững./.


Ban biên tập
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CHÂN TRẮNG”
  Hội nghị Ban vận động thành lập Hiệp hội cá Ngừ đại dương Việt Nam mở rộng
  Danh sách hội viên sử dụng Logo “Nước mắm Nha Trang”
  Hội thảo “phương pháp điều động tàu hoạt động sản xuất và phòng tránh bão trên biển cho tàu thuyền khai thác hải sản”
  Thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội cá ngừ đại dương Việt Nam
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang