Số lượt truy cập:   270555


QUẢN LÝ SINH KHỐI VÀ TẠO RA NGUỒN NƯỚC
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 15/04/15-08:01:05

Nuôi thủy sản bền vững thông qua quản lý sinh khối tảo và phản ứng kịp thời với chất lượng nguồn nước


QUẢN LÝ SINH KHỐI VÀ TẠO RA NGUỒ

Nuôi trồng thủy sản (NTTS) nước ta hiện đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu, môi trường suy thoái, dịch bệnh gia tăng. Bệnh xảy ra với các đối tượng thuỷ sản nuôi đã gây thiệt hại từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng trên mỗi vụ nuôi. Do đó, việc ứng dụng các giải pháp khọa học kỹ thuật hiện đại nhằm phát triển NTTS theo hướng bền vững là hết sức cần thiết và cấp bách. Trọng tâm là kiểm soát chủ động, loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy – điều kiện phát sinh dịch bệnh bằng các giải pháp, sản phẩm thân thiện môi trường.

File đính kèm:


www.reecotech.com.vn
CÁC TIN KHÁC
  VẬT LIỆU COMPOSIT CHO TÀU CÁ
  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG, SỬA CHỮA VÀ QUẢN LÝ MÁY CHÍNH TRONG HỆ ĐỘNG LỰC TÀU CÁ XA BỜ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
  TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ cuối)
  TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ 1)
  ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CHO ĐỘI TÀU KHAI THÁC XA BỜ TỈNH KHÁNH HÒA THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP
  XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở KHÁNH HÒA
  Xử lý cá ngừ trên tàu sau khi đánh bắt 
  CÓ THỂ SỬ DỤNG PPC LÀM VẬT LIỆU ĐÓNG TÀU?
  Hoàn thành quy trình thiết kế, và chế tạo thử nghiệm thành công tàu hai thân CAT-85-09
  MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ĐỀ TÀI “Nghiên cứu đặc điểm sinh học ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus) làm cơ sở cho việc tạo công nghệ sản xuất giống”
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang