Số lượt truy cập:   572912


YANMAR
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 28/08/14-09:06:20

ĐỀ NGHỊ GIẢI PHÁP KHAI THÁC CÁ NGỪ BỀN VỮNG CHO NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAMdropbox.com
CÁC TIN KHÁC
  SỨC BỀN CỦA VẬT LIỆU PPC QUÁ THẤP
  HẠ THỦY TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG VỎ COMPOSITE - YANMAR 01
  Mồi câu và mồi bả
  Tiết kiệm nhiên liệu trong khai thác thủy sản
  Tìm hiểu về chất xúc tác MPG-CAPS của hãng FFI (Hoa Kỳ) và kết quả thử nghiệm tại Khánh Hòa
  Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu trên tàu đánh cá bằng viên xúc tác MPG – MEGA - CRUMBS TM
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang