Số lượt truy cập:   448770


Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 14/12/2010
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 06/01/11-09:03:11


Mặt hàng

      Kích cỡ

Giá (đ/kg)

CKMC

CKVG

Cá chim trắng

ngắn đuôi

> 1 kg

460.000

465.000

0,5 - 1 kg

420.000

423.000

0,3 - 0,5 kg

220.000

215.000

Cá chim trắng

dài đuôi

> 1 kg

420.000

425.000

0,5 - 1kg

210.000

212.000

Cá kẽm

> 2 kg

180.000

185.000

< 2 kg

170.000

172.000

Cá thu

> 5 kg

-

-

3 - 5 kg

125.000

120.000

1 - 3 kg

100.000

102.000

Cá nhụ

> 2,5 kg

435.000

440.000

1 - 2,5 kg

420.000

422.000

0,5 - 1 kg

182.000

180.000

 

Mực ống lưới

 

> 20 cm/con

-

92.000

7 - < 18 cm/con

-

75.000

< 7 cm/con

-

35.000

Cá hồng

> 2 kg

130.000

135.000

< 2 kg

125.000

125.000

Cá vược

> 2 kg

120.000

120.000

< 2 kg

115.000

113.000

Cá sạo

> 2 kg

130.000

130.000

< 2 kg

105.000

105.000

Cá song

> 5 kg

190.000

190.000

< 5 kg

225.000

223.000

Cá bơn

> 0,25 kg

115.000

118.000

< 0,25 kg

115.000

112.000

Cá song chấm đuôi

> 2 kg/con

-

310.000

0,6 - 2 kg/con

-

350.000

Cá đục

> 12-15kg/con

160.000

160.000

Cá tráp vàng

> 0,5 kg

160.000

155.000

< 0,5 kg

145.000

142.000

Mực nang

> 1 kg/con

200.000

200.000

(Nguồn: Vasep)

CÁC TIN KHÁC
  Các cô gái đẹp
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 06/12/2010
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 16/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 08/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Cồng Vồng, Kiến An, Hải Phòng - ngày 26/10/2010
  Giá thuỷ hải sản tại chợ Bình Điền - TPHCM (từ ngày 13-01-2010 đến ngày 19-01-2010)
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang