Số lượt truy cập:   448768


Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 16/11/2010
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 06/01/11-09:00:22


Mặt hàng

      Kích cỡ

Giá (đ/kg)

CKMC

CKVG

Cá chim trắng

ngắn đuôi

> 1 kg

480.000

480.000

0,5 - 1 kg

450.000

460.000

0,3 - 0,5 kg

260.000

260.000

Cá chim trắng

dài đuôi

> 1 kg

460.000

465.000

0,5 - 1kg

270.000

272.000

Cá kẽm

> 2 kg

197.000

197.000

< 2 kg

170.000

175.000

Cá thu

> 5 kg

-

-

3 - 5 kg

125.000

125.000

1 - 3 kg

100.000

100.000

Cá nhụ

> 2,5 kg

480.000

475.000

1 - 2,5 kg

450.000

450.000

0,5 - 1 kg

195.000

195.000

 

Mực ống lưới

 

> 20 cm/con

-

90.000

7 - < 18 cm/con

-

75.000

< 7 cm/con

-

35.000

Cá hồng

> 2 kg

145.000

145.000

< 2 kg

135.000

135.000

Cá vược

> 2 kg

125.000

125.000

< 2 kg

110.000

110.000

Cá sạo

> 2 kg

130.000

135.000

< 2 kg

105.000

105.000

Cá song

> 5 kg

185.000

195.000

< 5 kg

215.000

215.000

Cá bơn

> 0,25 kg

123.000

125.000

< 0,25 kg

115.000

115.000

Cá song chấm đuôi

> 2 kg/con

-

310.000

0,6 - 2 kg/con

-

350.000

Cá đục

> 12-15kg/con

165.000

170.000

Cá tráp vàng

> 0,5 kg

160.000

165.000

< 0,5 kg

145.000

147.000

Mực nang

> 1 kg/con

200.000

205.000

(Nguồn: Vasep)

CÁC TIN KHÁC
  Các cô gái đẹp
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 14/12/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 06/12/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 08/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Cồng Vồng, Kiến An, Hải Phòng - ngày 26/10/2010
  Giá thuỷ hải sản tại chợ Bình Điền - TPHCM (từ ngày 13-01-2010 đến ngày 19-01-2010)
  Giá thuỷ hải sản tại chợ Bình Điền - TPHCM (từ ngày 30-12-2009 đến ngày 05-01-2010)
  Giá thuỷ hải sản tại chợ Bình Điền - TPHCM (từ ngày 16-12-09 đến ngày 22-12-09)
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang