Số lượt truy cập:   574770


Quy định Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 29/04/08-08:50:44


QUY ĐỊNH

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 68/QĐ-HNC, ngày 25/1/2008 của Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa)

 

Ban Chấp hành Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà thông qua "Quy định đạo đức nghề nghiệp" trong hoạt động nghề cá.

       

Thực hiện chỉ đạo theo công văn số: 3613/BNV-TCPCP, ngày 14/12/2007 của Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và công văn số 51/SNV - TCBM, ngày 11/1/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa V/v hướng dẫn các tổ chức xã hội - nghề nghiệp xây dựng và ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Thường trực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã dự thảo Quy định quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa và ngày 21/1/2008 được Ban Chấp hành Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa thông qua. Ban Biên tập giới thiệu toàn văn của Quy định trên để các hội viên thực hiện.

 

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

       Điều 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp được áp dụng cho tất cả các hội viên của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

       Điều 2. Mục đích

       - Việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đối với hội viên nhằm mục đích triển khai, tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, đồng thời cũng đề cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, hội viên trong việc xây dựng, củng cố hội trở thành tổ chức tự nguyện, tự quản, xây dựng văn hóa tổ chức hội;

       - Bảo vệ và nâng cao uy tín của tổ chức hội, góp phần khắc phục, xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong hành nghề của hội viên.

Chương II

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

       Điều 3. Hội viên phải yêu nghề, tận tụy, tận tâm với nghề.

       Điều 4. Hội viên phải trung thực, khách quan.

       Điều 5. Hội viên phải nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, không lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi, xâm phạm đến lợi ích của cá nhân, tổ chức, xã hội.

       Điều 6. Hội viên phải có tinh thần hợp tác, tôn trọng, học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm sự tín nhiệm ngày càng cao của xã hội về tư cách, chuyên môn nghề nghiệp.

       Điều 7. Hội viên có tinh thần đoàn kết, hợp tác, phối hợp.

       Điều 8. Hội viên phải chấp hành pháp luật, điều lệ hội và kỷ luật của Hội.

 

Chương III

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ VỚI NHÂN DÂN VÀ VỚI XÃ HỘI

       Điều 9. Hội viên của hội khi quan hệ với nhân dân, với xã hội cần có thái độ văn minh, lịch sự, giữ gìn uy tín hội viên của hội.

       Điều 10. Hội viên phải đề cao trách nhiệm, đạo đức khi hành nghề vì lợi ích cộng đồng, xã hội.

       Điều 11. Hội viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật và nội quy trong khu dân cư, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết góp phần ổn định trật tự ở cộng đồng khu dân cư.

 

Chương IV

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ TRONG NỘI BỘ HỘI

       Điều 12. Hội viên khi thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình phải tuân theo các quy định của Điều lệ hội, của pháp luật và tôn trọng đạo đức xã hội.

       Điều 13. Hội viên không được lợi dụng hội để hoạt động xâm phạm đến an ninh, lợi ích quốc gia.

       Điều 14. Hội viên phải có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội.

       Điều 15.  Hội viên phải bảo vệ uy tín của hội.

       Điều 16. Hội viên không được sử dụng phương tiện, tài sản của hội cho các hoạt động không vì mục đích chung của hội.

Chương V

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ

VỚI CÁC HỘI NGHỀ NGHIỆP - XÃ HỘI KHÁC

       Điều 17. Hội viên  của hội khi quan hệ với các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác cần giúp đỡ, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

       Điều 18. Cạnh tranh lành mạnh, không dùng thủ đoạn gian dối để tranh giành ảnh hưởng làm mất uy tín của hội khác.

Chương VI

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ

TRONG QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC

       Điều 19. Hội viên khi quan hệ với giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức cần tôn trọng, hợp tác, phối hợp.

       Điều 20. Hội viên phải bảo vệ, giữ gìn uy tín, danh dự cho tổ chức, lãnh đạo và hội viên của tổ chức mình.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

       Điều 21.  Khen thưởng

       Hội viên có thành tích trong việc thực hiện tốt Quy tắc này, được Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa xét khen thưởng hoặc đề xuất với cấp trên khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

       Điều 22. Xử lý vi phạm

       Hội viên có ý thức kém, làm mất uy tín và thanh danh của hội do không thực hiện Quy tắc này sẽ bị kỷ luật. Tùy theo mức độ vi phạm mà hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ khỏi hội.

 

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

       Điều 23.  Mọi sửa đổi, bổ sung Quy tắc

       Mọi sửa đổi bổ sung Quy tắc này phải được Ban Chấp hành nhất trí kiến nghị và được Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa phê duyệt mới có giá trị thi hành.

       Điều 24. Hiệu lực thi hành

       Quy tắc đạo đức nghề nghiệp này có 8 chương, 24 điều, đã được Ban Chấp hành thông qua ngày 24 tháng 1 năm 2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa phê duyệt./.


VP Tỉnh hội
CÁC TIN KHÁC
  TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
  NGHỀ ĐĂNG KHÁNH HÒA NĂM 2016
  TỔNG KẾT NGHỀ ĐĂNG KHANH HOÀ NĂM 2015
  Chia sẻ kinh nghiệm ươm, nuôi tôm thẻ cân trắng
  Hội thảo “Kế hoạch tổng thể về giảm tiêu thụ môi chất lạnh HCFC-22 (R22) trong lĩnh vực chế biến thủy sản”
  Hợp nhất Sở Thuỷ sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mới)
  Đoàn cán bộ của tỉnh thăm và làm việc tại một số xã của quần đảo Trường Sa
  Liên kết 4 nhà trong nuôi cá chẽm thương phẩm
  Hội nghị Hội viên năm 2007 - Kết nạp Hội viên mới và Xây dựng kế hoạch hành động KHAFA năm 2008, Chiến lược phát triển giai đoạn 2008 - 2013
  Thị hội Cam Ranh, Huyện hội Vạn Ninh tiếp nhận trang thiết bị văn phòng
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang