Số lượt truy cập:   574698
Cà mau: Nút thắt chuyển đổi nghề cho ngư dân
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Lung lay niềm tin 67
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Mạnh tay xử lý tàu giã cào
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang