Số lượt truy cập:   681282
Hội nghị Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Đà Nẵng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Sáng 26/10, tại thành phố Đà Nẵng, dự án SCAFI phối hợp với Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Vụ KT và QHTS (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã tổ chức hội nghị cấp khu vực về đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/10/2009.
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang