Số lượt truy cập:   681257
KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Để độc giả dễ theo dõi các bài báo của Th.S Võ Thiên Lăng liên quan đến khai thác hải sản xa bờ, Ban Biên tập xin tập hợp vào Tiểu mục QUẢN LÝ NĂNG LỰC KHAI THÁC THỦY SẢN VIỆT NAM thuộc mục QUẢN LÝ NGHỀ CÁ ViỆT NAM với tiêu đề KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang