Số lượt truy cập:   681185
Xây dựng TCVN “Cá ngừ đại dương – kỹ thuật đảm bảo chất lượng trên tàu cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Cục KT và BVNLTS được Bộ NN và PTNT giao chủ trì xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Cá ngừ đại dương – kỹ thuật đảm bảo chất lượng trên tàu cá”. Tiêu chuẩn Việt Nam ra đời sẽ góp phần giúp các đơn vị cá nhân tham gia khai thác cá ngừ đại dương nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Hiện nay, dự thảo tiêu chuẩn đang trong giai đoạn hoàn thiện.
-------------------------------------------------------------------------------------
Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thuỷ sản(Kỳ 4)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
(ĐCSVN) - Phần 2 của “Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thuỷ sản” xin giới thiệu với quý độc giả những nội dung về hoạt động thủy sản và phòng, chống bão trên biển. Trong đó, phần A gồm 18 câu hỏi – đáp về hoạt động thủy sản.
-------------------------------------------------------------------------------------
Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thuỷ sản (Kỳ 3)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
(ĐCSVN) – Sau những kiến thức chung về vùng biển, thềm lục địa Việt Nam của mục A, 18 câu hỏi-trả lời trong mục B của Phần 1 là những quy định trực tiếp và gián tiếp liên quan đến ngư dân như quy định đối với người, tàu thuyền của Việt Nam hoạt động trong khu vực biên giới biển; điều kiện kinh doanh vận tải biển; trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Biển v.v…
-------------------------------------------------------------------------------------
Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thủy sản (Kỳ 2)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
(ĐCSVN) – 12 câu hỏi-trả lời đầu tiên của Phần 1 là những kiến thức chung về Luật Biển quốc tế, vùng nước nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế... 15 câu hỏi-trả lời tiếp theo sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về vùng biển, thềm lục địa Việt Nam, tiềm năng phát triển kinh tế biển, chiến lược biển Việt Nam...
-------------------------------------------------------------------------------------
Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thủy sản (Kỳ 1)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
(ĐCSVN) – Nhằm phố biến những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực hoạt động thủy sản cho ngư dân và những độc giả quan tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam, năm 2007, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xuất bản cuốn sách “Hỏi – đáp những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thủy sản”.
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Tại sao ngư dân cần phải hiểu biết về các thông tin do các đài thông tin duyên hải Việt Nam cung cấp?
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang