Số lượt truy cập:   574966
Chương trình Nâng tầm tôm Việt số 2: Công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình Nâng tầm tôm Việt số 1: Thông tin và giải pháp cho ngành
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thủy sản: Triển vọng sáng cho năm 2018
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Trúng đậm cá ngừ đại dương
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Mạnh mẽ trên biển Hoàng Sa
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Cầu mùa biển mới
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
3 nhóm giải pháp lấy lại “thẻ xanh” của EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 7: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác hải sản của Chính phủ Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ 6: Khả năng hợp tác khai thác hải sản với các nước của nghề cá Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang