Số lượt truy cập:   681190
Kỹ thuật lạnh đông thủy sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Các dạng thực phẩm thủy sản khác
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngành tôm Việt Nam hợp tác để duy trì tăng trưởng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Tháng 5/2009, xuất khẩu tôm của Việt Nam tiếp tục giảm sút cả về khối lượng lẫn giá trị. Trong đó, khối lượng xuất khẩu đạt 13.531 tấn, giảm 1,7% và giá trị đạt trên 109,5 triệu USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp xuất khẩu tôm giữ mức tăng trưởng âm.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình "Hỗ trợ các doanh nghiệp Chế biển Thuỷ sản Bảo vệ môi trường, nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập Kinh tế Quốc tế (giai đoạn 2008 - 2010)"
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Xuất khẩu thủy sản: Có dấu hiệu sớm phục hồi
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Những tháng đầu năm 2009 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tình hình sản xuất cũng như xuất khẩu thủy sản cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hội thảo định hướng một số nội dung khai thác, lưu giữ và vận chuyển cá Ngừ Đại Dương giống
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Ngày 7 tháng 11 năm 2008, Viện Nghiên Cứu Hải Sản đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp để thực hiện một số nội dung nghiên cứu của đề tài “ Nghiên cứu ngư trường, công nghệ khai thác cá ngừ đại dương giống (Thunnus albacares; Thunnus obesus) phục vụ nuôi thương phẩm”.
-------------------------------------------------------------------------------------
Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang