Số lượt truy cập:   681248
VẬT LIỆU COMPOSIT CHO TÀU CÁ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG, SỬA CHỮA VÀ QUẢN LÝ MÁY CHÍNH TRONG HỆ ĐỘNG LỰC TÀU CÁ XA BỜ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ cuối)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
NGHỀ LƯỚI VÂY THẾ GIỚI VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU LƯỚI VÂY CÁ NGỪ Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
-------------------------------------------------------------------------------------
TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ 1)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM, HOẠCH ĐỊNH KHÔNG GIAN KHAI THÁC CÁ NGỪ VẰN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘI TÀU LƯỚI VÂY Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
-------------------------------------------------------------------------------------
ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CHO ĐỘI TÀU KHAI THÁC XA BỜ TỈNH KHÁNH HÒA THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Từ những năm 1960 đến 1998 thế kỷ XX, công nghệ bảo quản sau thu hoạch trên các tàu đánh cá ở miền Bắc Việt Nam thuộc Quốc doanh đánh cá Hạ Long nằm trong Liên hợp Thủy sản Hải Phòng đã trải qua các giai đoạn từ thô sơ đến hiện đai (Bảng 1, 2), đó là
-------------------------------------------------------------------------------------
NGHIÊN CỨU GẮN LIỀN VỚI ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thuỷ, Trường Đại học Nha Trang (tiền thân là Trung tâm NCCT Tàu cá và Thiết bị, thành lập ngày 9 tháng 10 năm 1986, Quyết định số: 1184/QĐ, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nay là Giáo dục và Đào tạo). Tên giao dịch: UNINSHIP (University of Nhatrang’ Ship Institute). Số đăng ký hoạt động KHCN Chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN số: 187 ngày 04 tháng 11 năm 1993 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, và Chứng nhận hoạt động KHCN số: A - 539 ngày 27 tháng 7 năm 200
-------------------------------------------------------------------------------------
QUẢN LÝ SINH KHỐI VÀ TẠO RA NGUỒN NƯỚC
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Nuôi thủy sản bền vững thông qua quản lý sinh khối tảo và phản ứng kịp thời với chất lượng nguồn nước
-------------------------------------------------------------------------------------
XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở KHÁNH HÒA
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Xử lý cá ngừ trên tàu sau khi đánh bắt 
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
CÓ THỂ SỬ DỤNG PPC LÀM VẬT LIỆU ĐÓNG TÀU?
Hội Nghề cá Khánh Hòa
  Trong thời gian gần đây, vật liệu PPC được một số đơn vị ở Việt Nam sử dụng để chế tạo tàu thuyền và các sản phẩm khác. Đây là loại vật liệu mới, và theo lời giới thiệu của các nhà sản xuất vật liệu này có nhiều ưu điểm nổi trội: độ bền cao, nhẹ, hệ số ma sát thấp, có khả năng tái chế sau sử dụng, và đặc biệt có tính thân thiện với môi trường biển (có tính kháng hàu hà và sinh vật biển)...
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang