Số lượt truy cập:   574888
Hội thảo Đánh giá và đào tạo đặt Lồng bè ngoài khơi (OCIAT)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tôn vinh 81 điển hình tiên tiến
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Nâng cao nhận thức của người dân trong chống khai thác IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
" Được lòng" Thị trường EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hà Tĩnh: Ngư dân trúng đậm cá thiều
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Phan Thiết ngư dân trúng dậm cá cơm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Bình định Ngư dân méo mặt vì đá tan, cá hỏng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
6 nhóm giải pháp quan trọng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Bến Tre phát triển 4000ha nuôi tôm công nghệ cao
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Bổ sung hơn 400 tỷ đồng thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang