Số lượt truy cập:   681184
Đức tổ chức đại quân lễ để chia tay bà Merkel
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Doanh nghiệp phía Nam thiếu lao động trầm trọng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định 1664/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Top 10 công ty chế biến xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hội thảo Đánh giá và đào tạo đặt Lồng bè ngoài khơi (OCIAT)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tôn vinh 81 điển hình tiên tiến
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Nâng cao nhận thức của người dân trong chống khai thác IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
" Được lòng" Thị trường EU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang