Ở nhà nên tụng Kinh Địa Tạng, Kinh Vô Lượng Thọ

Trong Kinh Dược Sư, đức Thế Tôn đã bảo:

“Khi đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thành Phật, do nơi nguyện lực từ trước đó nên quán sát thấy những chúng sanh gặp nhiều bệnh khổ, gầy ốm xanh xao, vàng da… Hoặc bị trù ếm, hay trúng phải độc, hoặc chết yểu, hoặc chết bất đắc kỳ tử… Vì lẽ đó muốn giúp cho chúng sanh trừ các bệnh khổ, chỗ mong cầu được trọn đủ đầy, nên đức Thế Tôn ấy nhập vào phép định gọi là Trừ diệt hết thảy khổ não của chúng sanh. Ngài đi vào phép định ấy rồi, từ nơi nhục kế liền phóng ra ánh hào quang chói sáng. Trong hào quang vang lên tiếng diễn thuyết câu đại thần chú..”

Thần Chú Dược Sư còn được gọi là Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Hòa Thượng Tuyên Hóa  đã bảo: “Thần chú này chỉ có mấy câu, rất ngắn, nhưng cái diệu dụng của nó thì vô cùng tận. Tuy nhiên muốn được lợi ích, ta phải có lòng tin, rồi trì tụng nó một cách chuyên cần.”

Tụng chú Dược Sư tại gia để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Tuy vậy nhưng sự hiểu biết và cách hành trì thần chú Dược Sư không phải Phật tử nào cũng am hiểu hết được

Cách tụng kinh dược sư tại nhà
Cách tụng kinh dược sư tại nhà

Sự linh ứng nhiệm mầu của Thần Chú Dược Sư:

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không nghĩ bàn rằng “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”. Chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sinh, đem lợi lạc và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sinh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Bệnh tật tiêu tan thân tâm thoát khỏi bề khổ
Bệnh tật tiêu tan thân tâm thoát khỏi bề khổ

Nhờ năng lực bổn nguyện Đức Phật Dược Sư, mọi chúng sinh trì tụng chú Dược Sư được tiêu trừ tất cả bệnh khổ và thành tựu mọi sở nguyện, sở cầu.

Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ trì tụng chú Dược Sư mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chính pháp, phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát. Nhờ trì tụng chú Dược Sư mà chúng sinh mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí.

Có thể bạn quan tâm:  Chơi Ngải Là Gì ⚡️ Biểu Hiện Nhận Biết Người Chơi Bùa Ngải

Hướng dẫn trì tụng chú Dược Sư tại gia:

Cách tụng kinh dược sư tại nhà
Cách tụng kinh dược sư tại nhà

Khi trì tụng chú Dược Sư, bất kể già, trẻ hay nam, nữ, và tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có thể trì tụng chú Dược Sư.

Phật tử khi trì tụng phải xây dựng niềm tin chân chính, tỉnh thức ngày đêm trong mọi tư thế hay cả hành vi. Tôn thờ tôn tượng Đức Phật Dược Sư, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trang nghiêm, cung kính đảnh lễ, cúng dường hương nhạc, hoa quả, đốt đèn…. Trì tụng chú Dược Sư bằng tất cả thái độ suy nghiệm và ứng dụng, từ bảy ngày cho đến bảy tuần, với lòng chí thành thì các nguyện ước chân chính và sẽ có được thành tựu viên mãn.

Thân tâm phải luôn luôn hoan hỷ, an lạc, không để sân hận, buồn lo chi phối, đem lòng thương xót mọi loài, phóng sinh giúp vật, phát triển từ bi, giữ lòng buông xả, rộng lượng, và thứ tha. Hiểu biết, cảm thông, hòa hợp với mọi người. Làm chủ mọi giác quan, đặc biệt là Thân, Khẩu, Ý, biết đủ trong tiêu dùng, không xa hoa, hay lãng phí.

Phật tử tu học, và hành trì phải sống đời đạo đức, giữ gìn giới hạnh , có phát triển chính kiến, trau dồi khiêm tốn, kết giao bạn lành, tán dương người thiện, tuỳ hỷ bao dung, không khen mình chê người, từ bỏ tham lam, keo kiệt, siêng năng bố thí, cúng dường, cuối cùng là giúp người cần giúp…

Thần chú là bí mật Chư Phật. Bạn có duyên với chú nào thì tụng chú ấy. Đừng nay tụng Lăng Nghiêm, mai lại tụng Đại Bi, xong mốt tụng Dược Sư…Tụng tạp loạn như vậy không phải không có công đức, nhưng để được cảm ứng thì lại khó vô cùng. Trong pháp tụng chú, tâm chí thành khẩn thiết, thân trang nghiêm thanh tịnh mới là điều cốt yếu.

Có thể bạn quan tâm:  Chú Chuẩn Đề Là Gì ⚡️ Cách Tụng “Thần Chú Chuẩn Đề” Chuẩn

Nhiều người đi tung tà thuyết lầm lạc rằng: “Phải tụng chú Dược Sư tiếng Phạn mới linh”. Không hiểu những kẻ tung ra luận điểm này là ai và với mục đích gì? Nhưng dám khẳng định mà không sợ mắc tội vọng ngữ rằng: Bạn tụng bằng tiếng Việt là tốt nhất!

Tại sao lại thế? Bởi vì chư Tổ sư lao tâm khổ tứ, không quản gian lao khó nhọc phiên dịch kinh sang tiếng Việt, cốt là để cho nhiều người trì tụng. Chúng ta tụng bằng tiếng Việt dễ dàng hơn, nhanh thuộc hơn và dễ nhuần nhuyễn hơn đã đành; Lại còn được lợi ích lớn là chúng sanh trong các cõi giới khác nghe ta tụng, họ nương về sau tụng theo sẽ được vô biên lợi ích.

Hướng dẫn trì tụng chú Dược Sư tại gia
Hướng dẫn trì tụng chú Dược Sư tại gia

Tôi vỡ ra điều đó trong một lần cùng Thầy độ một vong linh người Trung Quốc ở Hà Nội. Vong linh này chết trong thời nhà Minh, khi sang xâm lược nước ta. Hôm đó Thầy tôi khai thị mãi mà vong linh vẫn chẳng hiểu gì. Sau mới phát hiện ra anh ta lại là người Trung Quốc nên không thể hiểu được lời khai thị. Cuối cùng Thầy phải dạy va niệm Phật bằng tiếng Việt, không khác chi dạy những đứa trẻ lớp mẫu giáo đánh vần. Sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật mà mất 30 phút va mới lơ lớ niệm tròn câu.

Rông dài như thế để các bạn hiểu rằng tụng chú bằng tiếng Việt vô cùng quan trọng với các chúng sanh nơi cõi vô hình. Bạn ở Việt Nam thì bạn tụng tiếng Việt là tốt nhất. Đừng ham cao chuộng xa, đừng mê muội cho rằng điều kỳ đặc là tốt. Cứ chấp tiếng Phạn như thế, phụ ơn Phật, ơn Tổ quá lắm!

Câu chuyện kỳ diệu về chú Đại bi và chú Dược sư giúp vượt qua bệnh tật

Tất cả cần phải xây dựng niềm tin chân chính, tỉnh thức ngày đêm trong mọi tư thế và hành vi. Nếu những nỗi đau về thân xác phải  trị liệu bằng dược phẩm liệu như thuốc….thì tất cả những nỗi khổ về tinh thần cần được trị liệu bằng dược phẩm tâm linh. Mỗi đức tính tốt của con người là một chất liệu chuyển hoá tâm thức, và mang lại cho ta an lạc và thảnh thơi, một cách vững chải và lâu dài, hay ở hiện tại và tương lai.

Có thể bạn quan tâm:  Tiền Kiếp Là Gì ⚡️ Vì Sao Con Người Không Nhớ Được Kiếp Trước

Để sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý, chúng ta phải làm khơi dậy các dược chất tinh thần cũng như tâm linh trong tâm thức chúng ta, khơi dậy Phật tính vốn có của bản thân.Đây là phương pháp trị liệu tâm bệnh rất thiết thực và hữu hiệu nhất.Trước khi trì tụng chú Dược Sư tại nhà, Phật tử trì tụng nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải trang nghiêm.Khi ngồi,  ta đứng phải giữ thân cho ngay thẳng.Lúc lạy, quỳ phải giữ thân đoan nghiêm.Miệng trì tụng âm thanh đủ nghe.Phải thể nhập được những ý nghĩa trong mọi câu chữ. 

Thần chú Dược Sư:

cách thời phật dược sư tại gia
Cách thời phật dược sư tại gia

Thần chú Phật Dược Sư thực sự chứa đựng những phương thuốc cho toàn bộ con đường đi đến giác ngộ. Đọc thần chú để lại dấu ấn trong tâm trí chúng ta, để chúng ta có thể hiện thực con đường có trong thần chú.Theo kinh Dược Sư Bổn nguyện công đức thì khi đó Đức Phật Dược Sư nhập định tên là định diệt trừ tất cả những khổ não cho chúng sinh thì Ngài nói chân ngôn:

“Namo bhagavate bhaiṣajyagur

vaiḍūryaprabharājāya tatāgatāya

arhate samyaksambuddāya tadyathā:

oṃ baiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā”.

Hướng dẫn tụng chú dược sự tại nhà để cầu bình an giải trừ bệnh tật
Hướng dẫn tụng chú dược sự tại nhà để cầu bình an giải trừ bệnh tật

Khi niệm thần chú liên tục thì phải bằng tấm lòng chân thành, chúng ta cũng có những quyền năng hoàn hảo để biểu hiện dưới nhiều hình thức phù hợp với mọi sinh vật sống và tiết lộ những phương pháp cần thiết để hướng dẫn họ, giúp đỡ về vật chất, giáo dục, hay giáo pháp đạo Phật.

Bất cứ dấu ấn tích cực do tất cả hành động tích cực trong quá khứ của chúng chín muồi, không chậm trễ thậm chí một giây, chúng ta có thể tiết lộ bằng nhiều phương tiện khác nhau để hướng dẫn chúng sinh đến sự giác ngộ trọn vẹn.

tụng kinh dược sự tại nhà
Tụng kinh dược sự tại nhà