Số lượt truy cập:   51852


Giới thiệu Dự án: “Tăng cường sự tiếp cận của ngư dân đánh bắt cá ngừ đến dịch vụ kỹ thuật và bảo quản lạnh trên tàu đánh bắt cá” của Công ty TNHH Đại Dương
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 14/01/09-08:23:09

Công ty TNHH Đại Dương được thành lập vào ngày 11/12/2005, đóng tại 59 Cao Thắng P. Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do ông Mai Xuân Quang làm giám đốc, ông Mai Thành Tâm, Phó Giám đốc. Công ty có các hoạt động: Nuôi và thu mua tôm hùm xuất khẩu, thu mua; chế biến cá ngừ đại dương xuất khẩu sang Nhật và Mỹ; mua bán và cung cấp vật tư hậu cần nghề cá.


Công ty có 55 công nhân viên bao gồm 2 kỹ sư, một trung cấp, một kế toán và 51 công nhân kỹ thuật.

Với cơ sở, phương tiện hiện có cùng với đội ngũ công nhân viên có năng lực và kinh nghiệm đặc biệt là uy tín và mối quan hệ kinh doanh tốt và đủ năng lực thực hiện dự án “Tăng cường sự tiếp cận của ngư dân đánh bắt cá ngừ đến dịch vụ kỹ thuật và bảo quản lạnh trên tàu đánh bắt cá”.

Mục tiêu của dự án này là tăng cường sự tiếp cận của ngư dân đánh bắt cá ngừ đến dịch vụ kỹ thuật và bảo quản lạnh trên tàu đánh bắt cá.

Dự án có 4 đầu ra với 13 hoạt động sau:

Đầu ra 1: Cải thiện dịch vụ ưu vấn kỹ thuật bảo quản thủy sản cho ngư dân đánh bắt cá ngừ

Hoạt động 1. 1. Trợ giúp kỹ thuật - An toàn vệ sinh thủy sản - Tàu đánh bắt cá ngư (TCVN: 28 TCN -135);

Hoạt động 1. 2. Trợ giúp kỹ thuật - Kỹ thuật chế biến và bảo quản lạnh sau đánh bắt cho các tàu đánh bắt cá ngừ;

Hoạt động 1. 3. Lắp đạt mô hình trình diễn hệ thống bảo quản lạnh trên tàu cá ngừ đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thủy sản TCVN 28 TCN -135.

Đầu ra 2: Cải thiện sự tiếp cận của các tàu cá đến nước đá sạch được sản xuất theo tiêu chuẩn 28 TCN -174 để bảo quản cá

Hoạt động 2. 1. Trợ giúp kỹ thuật - An toàn vệ sinh trong việc sản xuất đá sạch để bảo quản cá ngừ trên tàu;

Hoạt động 2. 2. Thiết lập phương tiện sản xuất nước đá sạch theo tiêu chuẩn 28 TCN -174.

Đầu ra 3: Nâng cao nhận thức của ngư dân về giá trị của việc sử dụng dịch vụ kỹ thuật bảo quản lạnh trên tàu và dịch vụ hậu cần

Hoạt động 3 . 1. Hội thảo giới thiệu dịch vụ mới;

Hoạt động 3 . 2 . Xúc tiến dịch vụ mới;

Hoạt động 3. 3. Thiết kế và phát triển trang Web

Hoạt động 3. 4. Đánh giá yêu cầu thị trường - Nhật Bản;

Hoạt động 3. 5. Mua sắm phần mềm quản lý và cử nhân viên tham gia các khóa học và quản lý.

Đầu ra 4: Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng

Hoạt động 4. 1. Cải thiện điều kiện làm việc, an toàn lao động;

Hoạt động 4. 2. Cập nhật hợp đồng lao động. Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội;

Hoạt động 4. 3. Tập huấn về phòng chống HIV/AIDS cho nhân viên.

Ngày 12/12/2008, ông Mai Thành Tâm - Phó Giám đốc Công ty và ông Amarnath Reddy cố vấn cấp cao của GCF đã ký Thỏa thuận Tài trợ giữa Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF) và Công ty Cổ phần Thanh Thanh.  

Tổng kinh phí của dự án là 6.225.056.400VND, trong đó:

- GCF tài trợ 2.856.056.700VND (46%)

- Công ty TNHH Đại Dương góp vốn đối ứng là 3.369.632.700VND (54%)

Thời gian thực hiện dự án trên 17 tháng bắt đầu từ 12/12/2008 đến 31/5/2010.

Sự thành công của dự án sẽ tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân qua việc tiếp cận tốt hơn các thông tin cần thiết, các dịch vụ hỗ trợ - đó cũng chính là mục tiêu ngắn hạn các hoạt động của GCF trong tiểu hợp phần 3 của Chương trinh BSPS tại tỉnh Khánh Hòa.

Mai Thành Tâm
P. Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương
CÁC TIN KHÁC
  Kết thúc dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa”
  Thể thao Đan Mạch
  ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CẠNH TRANH TOÀN CẦU (GCF) THUỘC HỢP PHẦN 3 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (BSPS) TẠI VIỆT NAM
  Văn học Đan Mạch
  Giới thiệu dự án tài trợ của GCF của Công ty TNHH Trí Tín
  Giới thiệu dự án: “Dịch vụ kỹ thuật và con giống bào ngư và tôm chân trắng sạch bệnh cho nông dân” của Công ty Cổ phần Thanh Thanh
  Nền Văn hóa Đan Mạch
  Lễ ký Thỏa thuận tài trợ của GCF
  KÝ KẾT THỎA THUẬN TÀI TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH BSPS - DANIDA - HỢP PHẦN 3
  NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: “ NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HÒA”
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang