Số lượt truy cập:   121122


Thông báo tuyển sinh: Đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên, thợ máy
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 07/04/11-08:45:18


CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

THÔNG BÁO

 

        - Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-UBND, ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt “Đề án đào tạo và cấp chứng chỉ nghề thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2015;

        - Căn cứ Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên, thợ máy tàu cá tỉnh Khánh Hòa năm 2011” số 244/SNN-NVTH, ngày 04/03/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa.

 

        Chi cục KT&BVNLTS Khánh Hòa xin thông báo đến toàn thể ngư dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

        1) Trong năm 2011 sẽ chiêu sinh 28 lớp bao gồm

       - Thuyền, máy trưởng hạng nhỏ: Điều khiển tàu cá, điều khiển máy chính tàu cá có công suất từ 20CV đến dưới 90CV.

       - Thuyền, máy trưởng hạng 5: Điều khiển tàu cá, điều khiển máy chính có công suất từ 90CV đến dưới 400CV.

       - Thuyền, máy trưởng hạng 4: Điều khiển tàu cá, điều khiển máy chính có công suất trên 400CV.

       - Thuyền viên và thợ máy: Tất cả các thuyền viên đang làm việc trên tàu cá đều được tham gia lớp học thuyên viên.

       - Thợ máy: Chỉ đào tạo cho tàu cá có công suất trên 400CV.

        Trong năm 2011 chưa chiêu sinh lớp thuyền trưởng, máy trưởng hạng 4.

2) Tiêu chuẩn chung

a. Là công dân Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức và thái độ làm việc tốt, trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao động và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Có sức khoẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định đối với thuyền viên.

c. Có hồ sơ hợp lệ.

2. Tiêu chuẩn về chuyên môn, học vấn và kinh nghiệm làm việc :

Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và tương đương trở lên về chuyên ngành khai thác - hàng hải thuỷ sản (đối với học viên lớp bồi dưỡng thuyền trưởng), chuyên ngành cơ khí - máy tàu thuỷ (đối với học viên lớp bồi dưỡng máy trưởng); có thời gian làm việc theo chuyên môn trên tàu cá tối thiểu 12 tháng và chưa mắc sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn.

Đối với học viên là ngư dân trưởng thành từ thực tiễn sản xuất, chưa đủ điều kiện theo quy định tại điểm a trên thì cần có các điều kiện sau :

- Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Tư:

+ Có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên.

+ Là thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Tư trong thời gian tối thiểu 3 năm;  hoặc là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Năm trong thời gian tối thiểu 1 năm và đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Năm;

 - Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Năm:

+ Là thuyền phó, máy phó tàu cá hạng Năm trong thời gian tối thiểu 3 năm; hoặc đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Nhỏ trong thời gian tối thiểu 1 năm;

+ Có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

- Đối với học viên các lớp thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhỏ:

+ Có kinh nghiệm làm việc trên tàu cá theo chuyên môn tối thiểu 1 năm;

+ Có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

- Đối với học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên: Có trình độ học vấn  tiểu học trở lên.

- Đối với học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thợ máy: Có kinh nghiệm vận hành-sửa chữa động cơ thủy trong thời gian tối thiểu 1 năm và có trình độ học vấn tiểu học trở lên.

        3) Kinh phí đào tạo: Nhà nước hỗ trợ 100%

        4) Hồ sơ xin học:

       - Đơn xin học (kèm theo)

       - Sơ yếu lý lịch (bắt buộc)

       - Giấy khám sức khỏe (bắt buộc)

       - Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn:

       + Đối với văn bằng chuyên môn: Nếu đã qua các lớp bồi dưỡng trước đây thì phải sao chứng chỉ đã được cấp (ví dụ: lớp đăng ký học là thuyền trưởng hạng 4 thì phải có bản sao chứng chỉ thuyền trưởng hạng 5 hoặc lớp đăng ký học là thuyền trưởng hạng 5 thì phải có bản sao văn bằng thuyền trưởng hạng nhỏ; đối với thuyền, máy trưởng hạng nhỏ thì không cần).

       + Đối với chứng chỉ học vấn:  Nếu có thì đưa vào hồ sơ. 

        5) Nơi đăng ký và xin hồ sơ:

        - Tại các phòng Nông nghiệp và Kinh tế của Huyện, Thị, Thành phố có biển.   

        - Việc viết đơn xin học thực hiện theo Hướng dẫn viết đơn xin học số 172/HD-NLTS, ngày 05/ 04/2011 của Tổ Công tác thực hiện KH 244 (kèm theo)

        Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện Hồ sơ xin học xin mời gọi về số điện thoại số 3823708 (Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa) hoặc 3810015 (Chi cục KT&BVNLTS) để được giải đáp.

 

                      Chi cục trưởng Chi cục KT&BVNLTS

                                              Lê Tấn Bản

                                               (Đã ký)

 

>>> Tải Đơn xin học và Hướng dẫn viết đơn

 CÁC TIN KHÁC
  Đức tổ chức đại quân lễ để chia tay bà Merkel
  CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
  Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm
  Doanh nghiệp phía Nam thiếu lao động trầm trọng
  Quyết định 1664/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013: Chỗ dựa cho nhà nông
  Kết quả thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam giai đoạn 5
  Thông báo: Văn phòng Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa chuyển về địa chỉ mới
  Quyết định 3408: Phân công rõ các cơ quan kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm thủy sản
  Nhiều loại phí và lệ phí đã được giảm!
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang