Số lượt truy cập:   575324
Hội Nghề cá Việt Nam: Làm việc với Bộ Nội vụ về Công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hội Nghề cá Việt Nam: Khó khăn không ngăn hành động
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kiên Giang: Nuôi lồng bè theo công nghệ Na Uy
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tổng sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc đạt 1.416 nghìn tấn
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Xác định kích thước mắt lưới rê phù hợp để khai thác cá ngừ chấm tại miền Trung và Đông Nam bộ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Còn hạn chế trong dự báo ngư trường
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Cơn sốt lặn cá ngựa và rủi ro tai nạn
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Để “tàu 67” không bị “mắc cạn”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Gỡ khó cho chuỗi giá trị cá ngừ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Cà Mau: Kỳ vọng vào Đề án tôm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang