Số lượt truy cập:   573064
Tái cơ cấu thủy sản: Trọng tâm từ khoa học kỹ thuật
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kiểm soát chặt hoạt động nghề cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khởi đầu 4.0 để nuôi tôm bền vững
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngành tôm năm 2018: Mũi nhọn công nghệ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngư dân vi phạm, lãnh đạo chịu trách nhiệm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
“Ông trùm” nuôi tôm công nghệ cao kể chuyện chinh phục vùng cát trắng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hiệu quả dự án khuyến ngư
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
“Vua Tôm” Lê Văn Quang: “Tôi chưa phải là doanh nhân kiệt xuất”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Bình Định có khu nuôi tôm công nghệ cao đầu tiên
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình Nâng tầm tôm Việt số 2: Công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang