Số lượt truy cập:   681194
Các quy định pháp lý và các cơ q

Các quy định pháp lý và các cơ quan thẩm quyền
Xuất Nhập khẩu, an toàn vệ sinh Thủy sản của Việt Nam

bullet

THÔNG TIN CHUNG

Vài nét về Việt Nam
Điều kiện tự nhiên
Dân số và dân cư
Hệ thống hành chính
Kinh tế
Ngành Thủy sản Việt Nam
Nguồn lợi thủy sản
Các hoạt động của ngành thủy sản
Hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản
Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân
Bộ Nông nghiệp & PTNT - agriviet.gov.vn
bullet

QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Quy định về hồ sơ và thủ tục

Sơ đồ quy trình xuất nhập khẩu thủy sản
Các trường hợp xuất khẩu và nhập khẩu thủy sản
Quy định về thủ tục hồ sơ

Quy định về thuế quan

Thuế áp dụng cho các hoạt động sản xuất của ngành thủy sản
Thuế xuất nhập khẩu thủy sản
Các trường hợp miến thuế và giảm thuế

Quy định về phi thuế quan

Luật Thủy sản
Quy định về vệ sinh an toàn thủy sản
Quy định về bảo vệ môi trường và nguồn lợi
Quy định liên quan đến bình đẳng thương mại
bullet

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Các Bộ
Bộ Ngoại giao
Bộ Thương  mại
Bộ Tài chính
Bộ Y tế
Bộ Tài nguyên môi trường
Bộ Nông nghiệp và PTNT - agriviet.gov.vn
Các cơ quan
Văn phòng Cites Việt Nam
Các cơ quan khảo nghiệm
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang