Số lượt truy cập:   681331

HỆ THỐNG VĂN BẢN

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

 

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định 52/2010/NĐ-CP 17/5/2010

Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá

Xem chi tiết >>>

Nghị định 33/2010/NĐ-CP 31/3/2010 Nghị định về Quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Xem chi tiết >>>

Nghị định 32/2010/NĐ-CP 30/3/2010 Nghị định về Quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Xem chi tiết >>>

Nghị định 31/2010/NĐ-CP 29/3/2010 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Xem chi tiết >>>

Quyết định số 05/2010/QĐ-TTg 25/01/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xem chi tiết >>>

Quyết định Số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL 04/12/2009

V/v Ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Xem chi tiết >>>

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang