Số lượt truy cập:   681207

HỆ THỐNG VĂN BẢN

BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH

Chọn liệt kê văn bản theo năm

Số/ký hiệu Loại Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
10/2007/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thuỷ sản 31/7/2007

V/v ban hành danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Xem chi tiết >>>

05/CT-BTS Chỉ thị Bộ Thủy sản 31/7/2007

Về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

1729/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 30/7/2007

Kết qủa cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia Mạng lưới các khu bảo tồn biển (KBTB) Việt Nam (lần thứ 6)

Xem chi tiết >>>

1031/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 30/7/2007

V/v phê duyệt “Chương trình hành động của ngành Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước'

Xem chi tiết >>>

04/CT-BTS Chỉ thị Bộ Thủy sản 27/7/2007

Về việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2007

Xem chi tiết >>>

822/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 17/7/2007

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

829/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 17/7/2007

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

830/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 17/7/2007

Về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế của Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

831/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 17/7/2007

Về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

02/2007/TT-BTS Thông tư Bộ Thủy sản 13/7/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

06/QÐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 11/7/2007

Về việc áp dụng những biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản

Xem chi tiết >>>

02/2007/CT-BTS Chỉ thị Bộ Thủy sản 15/6/2007

Về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa

Xem chi tiết >>>

698/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 8/6/2007

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2007 của Bộ Thủy sản

Xem chi tiết >>>

696/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 7/6/2007

Về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

05/2007/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 7/6/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ Trưởng Bộ Thuỷ sản, về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

696/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 7/6/2007

Về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

05/2007/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 7/6/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ Trưởng Bộ Thuỷ sản, về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

695/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 7/6/2007

Về việc thành lập Phòng Thi đua, tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

1197/CĐ-BTS Công điện Bộ Thủy sản 4/6/2007

V/v triển khai công điện 659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết >>>

675/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 1/6/2007

V/v Cử ông Nguyễn Hữu Khương vào các Ban, Hội đồng của Bộ Thuỷ sản thay ông Đinh Ngọc Anh

Xem chi tiết >>>

658/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 28/5/2007

V/v Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ nhân đạo Nghề cá Việt Nam

Xem chi tiết >>>

638/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 22/5/2007

V/v phê duyệt Danh mục các Đề tài/Dự án cấp Bộ cho kế hoạch giai đoạn 2008-2010 của Ngành Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

1061/BTS-VP Công văn Bộ Thủy sản 22/5/2007

V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá”

Xem chi tiết >>>

50/2007/TTLT-BTC-BNN- BTS Thông tư Bộ Tài chính - Bộ NN&PTNT - Bộ Thủy sản 21/5/2007

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 6/4/2006 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư

Xem chi tiết >>>

949/BTS-KHCN Công văn Bộ Thủy sản 10/5/2007

V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Xem chi tiết >>>

924/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 8/5/2007

Ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính của Bộ ngày 24/4/2007

Xem chi tiết >>>

919/BTS-KHCN Công văn Bộ Thủy sản 8/5/2007

V/v hướng dẫn cụ thể hiệu lực tạm thời của tiêu chuẩn ngành

Xem chi tiết >>>

899/BTS-TTra Công văn Bộ Thủy sản 4/5/2007

V/v Chương trình công tác năm 2007 của Bộ Thuỷ sản về phòng chống tội phạm

Xem chi tiết >>>

523/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 23/4/2007

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển bền vững ngành thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

816/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 20/4/2007

Ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tại cuộc họp về cải cách hành chính ngày 17/4/2007

Xem chi tiết >>>

816/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 20/4/2007

Ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tại cuộc họp về cải cách hành chính ngày 17/4/2007

Xem chi tiết >>>

493/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 16/4/2007

Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

734/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 12/4/2007

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về một số biện pháp giải quyết khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản năm 2007

Xem chi tiết >>>

725/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 10/4/2007

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về một số biện pháp của ngành thuỷ sản nhằm phòng ngừa và hạn chế ảnh hưởng của dầu tràn

Xem chi tiết >>>

04/2007/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 9/4/2007

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Xem chi tiết >>>

447/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 3/4/2007

Về việc ban hành Hướng dẫn Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ bền vững cấp tỉnh

Xem chi tiết >>>

03/2007/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 3/4/2007

Về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

660/TS-KTBVNL Công văn Bộ Thủy sản 2/4/2007

V/v hành động về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Xem chi tiết >>>

631/BTS-KHCN Công văn Bộ Thủy sản 29/3/2007

V/v phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngành Thủy sản

Xem chi tiết >>>

01/CT-BTS Chỉ thị Bộ Thủy sản 22/3/2007

Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2007

Xem chi tiết >>>

531/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 19/3/2007

Kết quả buổi làm việc của Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng với Hiệu trưởng Trường đại học Vinh, Nghệ An

Xem chi tiết >>>

527/TB-BTS Thông báo Bộ Thủy sản 16/3/2007

Về hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá 1/4

Xem chi tiết >>>

342/QĐ-BTS Quyết định Bộ Thủy sản 8/3/2007

V/v Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Bộ Thủy sản

Xem chi tiết >>>

442/BTS-NTTS Công văn Bộ Thủy sản 6/3/2007

Đảm bảo sản xuất năm 2007 đạt hiệu quả

Xem chi tiết >>>

391/TB-BTS Thông báo BỘ THỦY SẢN 28/2/2007

V/v Phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Thủy sản

Xem chi tiết >>>

391/TB-BTS Thông báo BỘ THỦY SẢN 28/2/2007

V/v Phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Thủy sản

Xem chi tiết >>>

395/TB-BTS Thông báo BỘ THỦY SẢN 28/2/2007

Địa chỉ tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành thủy sản

Xem chi tiết >>>

356/TB-BTS Thông báo BỘ THỦY SẢN 14/2/2007

Kết qủa Hội nghị Bàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững các tỉnh Nam bộ

Xem chi tiết >>>

01/2007/QĐ-BTS Quyết định BỘ THỦY SẢN 13/2/2007

Về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa

Xem chi tiết >>>

01/TTLT-BTS-BCA Thông tư Bộ Thủy sản-Bộ Công an 7/2/2007

Hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của Thanh tra Thủy sản

Xem chi tiết >>>

145/QĐ-BTS Quyết định BỘ THỦY SẢN 1/2/2007

Về việc ban hành Hướng dẫn thành lập khu bảo tồn biển; Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển

Xem chi tiết >>>

133/QĐ-BTS Quyết định BỘ THỦY SẢN 29/1/2007

V/v ban hành Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển

Xem chi tiết >>>

123/QĐ-BTS Quyết định BỘ THỦY SẢN 24/1/2007

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết >>>

117/BTS-CLTYTS Công văn BỘ THỦY SẢN 12/1/2007

V/v xuất khẩu thủy sản vào Liên bang Nga

Xem chi tiết >>>

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang