Số lượt truy cập:   681196

 

HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HÒA

CẦU NỐI GIỮA NGƯ DÂN VÀ NHÀ NƯỚC

 

 

Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa (Khanhhoa Fisheries Association - KHAFA) là tổ chức tự  nguyện của những công dân và tổ chức pháp nhân của tỉnh Khánh Hòa làm nghề nuôi trồng, khai thác, chế biến tiêu thụ và hậu cần dịch vụ nghề cá. Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa được thành lập nhằm mục đích tập hợp những cá nhân và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác, chế biến tiêu thụ và hậu cần dịch vụ nghề cá để hợp tác, hỗ trợ, giúp nhau về kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm; phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; góp phần phát triển nghề cá của địa phương nói chung và các cơ sở kinh tế nói riêng, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người làm nghề cá.

Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND, ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa, được sự bảo trợ của Sở Thủy sản và các cơ quan Nhà nước hữu quan. Với 800 hội viên và 6 hội viên tập thể đã đóng góp một phần quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu và sản lượng khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản của tỉnh Khánh Hòa. KHAFA đại diện quyền lợi hợp pháp của các Hội viên. Cơ quan quyền lực cao nhất của KHAFA là Đại hội đại biểu Tỉnh hội. Đại hội được tổ chức 5 năm 1 lần. Ban Chấp hành Hội gồm 19 thành viên do Đại hội đại biểu bầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội theo Nghị quyết và phương hướng nhiệm vụ của Đaị hội đã thông qua. Chủ tịch Hội là người lãnh đạo cao nhất của Hội, do Ban Chấp hành bầu. Thư ký do Ban Chấp hành bầu và giao trách nhiệm quản lý Văn phòng Hội, Ban Kiểm tra có trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện Điều lệ của cá nhân và tổ chức.     

KHAFA cung cấp miễn phí cho các Hội viên chính thức thông tin cập nhật của Bản tin Nghề cá hàng quý, Website, các tờ rơi, và thông qua các lớp tập huấn, hội thảo. Trong khuôn khổ KHAFA có Hội Nghề cá huyện Vạn Ninh, Hội Nghề cá Thị xã Cam Ranh, Chi hội tôm sú giống Ninh Hòa, Hiệp hội Nước mắm Nha Trang, phía dưới các Huyện hội là các Chi hội cơ sở.

Nếu muốn tìm thông tin về một công ty, một sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến thủy sản tỉnh Khánh Hòa, Bạn hãy liên hệ với Hội, thông qua:

+ Website: www.khafa.org.vn

+ Email: hoingheca_khanhhoa@yahoo.com

+ Văn phòng chúng tôi tại số 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2), Tp Nha Trang qua số điện thoại: 823.708.

 

 

 

 

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang