Số lượt truy cập:   574964
Các loại bút đo / máy đo pH

Các loại bút đo / máy đo pH

 
pH 50 - Bút đo pH chống thấm nước

pH 60 - Bút đo pH/nhiệt độ chống thấm nước
 

Ecotestr pH 1

Ecotestr pH 2

pH 600 - Bút đo pH điện tử hiện số

Bút đo pH - nhiệt độ điện tử chống thấm nước pH52

Bút đo pH Eco-PAL

Bút đo Senz pH

Bút đo Uni pH Tetra pH - nhiệt độ - độ dẫn

Bút đo pH PAL

Máy đo pH đất DM-13

TAK

Máy đo pH - độ ẩm đất DM-15

TAK

Hộp test đo pH

Dung dịch chuẩn pH 4, 7 , 10

pH: đo pH
kH: đo kH

VN

   
       
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang