Số lượt truy cập:   681278
New Page 9

THÔNG TIN VỀ HIV/AIDS

 

THỐNG KÊ VỀ HIV/AIDS

UNAIDS - Số liệu và thực tế 

Dịch HIV/AIDS trên thế giới, Việt Nam và Lâm Đồng

 

 
THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS

UNAIDS - Các câu hỏi thường gặp về HIV/AIDS  

Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS

Tài liệu thuật ngữ thông dụng của UNAIDS

 

 
PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH HIV/AIDS

Chính sách về HIV/AIDS tại nơi làm việc - Ví dụ

Mẫu sử dụng cho một chính sách tại nơi làm việc toàn diện 

 

 

LUẬT PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Luật phòng chống HIV/AIDS

Nhiễm HIV/AIDS và Doanh nghiệp


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

 

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang