Số lượt truy cập:   681292
Dự báo Ngư trường khai thác
Dự báo Ngư trường khai thác
Chọn năm dự báo 
Dự báo khai thác Vụ Bắc,  năm  2010 - 2011
Theo đối tượng khai thác
Đối tượng Dự báo theo tháng
Mực nang 10 | 11 | 12
Cá nục heo thường 10 | 11 | 12
Mực ống 10 | 11 | 12
Cá ngừ đại dương 10 | 11 | 12
Cá ngừ vằn 10 | 11 | 12
Theo nghề
Nghề Dự báo theo tháng
Giã 10 | 11 | 12
10 | 11 | 12
Vây 10 | 11 | 12
Câu tay mực 10 | 11 | 12
Câu vàng cá ngừ 10 | 11 | 12
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang