Số lượt truy cập:   681234
Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoo

Các doanh nghiệp thủy sản

tại Khánh Hòa

 

Thông tin về các doanh nghiệp chế biến thủy sản toàn tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17

Xí nghiệp Khai thác và Dịch vụ Thuỷ sản Khánh Hoà

Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang

Công ty TNHH Đại Thuận

Công ty chế biến Thuỷ sản Cam Ranh Seaprodex

Xí nghiệp Thuỷ sản Nha Trang

Doanh nghiệp tư nhân Chín Tuy

Công ty TNHH Long Shin

Công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như

Công ty TNHH Hải Vương

Công ty Hữu hạn Ngọc Trai Nha Trang

Xí nghiệp Tư doanh Chế biến Thủy sản Cam Ranh

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang