Số lượt truy cập:   574150


Quy trình đề xuất Đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ tại Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 02/11/09-10:20:38

Ban biên tập KHAFA xin giới thiệu với các độc giả Quy trình đề xuất Đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ tại Khánh Hòa.


Để có được Đề xuất Đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ tại Khánh Hòa, tập thể cán bộ của Sở Thủy sản Khánh Hòa, ngư dân và cán bộ của xã Ninh Ích cùng các nhà khoa học của Viện Hải Dương học Nha Trang và Trung tâm Nghiên cứu NTTS 3 (nay là Viện Nghiên cứu NTTS 3), từ năm 1998 đến năm 2001 đã triển khai 2 đề tài: Thứ nhất, “Điều tra nghề cá nhỏ ven bờ tại đầm Nha Phu” thuộc tỉnh Khánh Hòa được gọi là Phase I; thứ hai, “Quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ trên cơ sở cộng đồng tại các thôn biển của xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa” được gọi là Phase II.

Nhấn vào đây để xem chi tiết...

VP tỉnh Hội

CÁC TIN KHÁC
  Các bài báo cáo tham luận tại Hội nghị đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam
  Dự thảo hướng dẫn quốc gia về Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang