Số lượt truy cập:   125989


Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thuỷ hải sản tại Quảng Ninh – ngày 8/9/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 21/09/09-08:37:05


Mặt hàng

Quy cách

(kg/con)

Giá (đ/kg)

Mặt hàng

Quy cách

(kg/con)

Giá (đ/kg)

CKMC

CKVG

CKMC

CKVG

Cá chim trắng

ngắn đuôi

> 1 kg

272.000

275.000

Cá hồng

> 3 kg

125.000

130.000

0,5 - 1 kg

265.000

265.000

< 3 kg

120.000

120.000

0,3 - 0,5 kg

152.000

155.000

Cá vược (chẽm)

> 2 kg

90.000

92.000

Cá chim trắng

dài đuôi

> 1 kg

265.000

267.000

< 2 kg

80.000

80.000

0,5 - 1kg

160.000

172.000

Cá sạo

> 2 kg

105.000

105.000

Cá kẽm

> 3 kg

162.000

165.000

< 2 kg

90.000

90.000

< 3 kg

145.000

146.000

Cá song

> 5 kg

115.000

115.000

Cá thu

3 - 6 kg

85.000

90.000

< 5 kg

142.000

140.000

1 - 3 kg

60.000

65.000

Cá bơn

> 0,25 kg

105.000

110.000

Cá song chấm

> 2 kg

-

180.000

< 0,25 kg

90.000

95.000

Cá nhụ

> 2,5 kg

265.000

262.000

Cá đao hố

> 0,3 kg

35.000

36.000

1 - 2,5 kg

250.000

255.000

< 0,3 kg

27.000

27.000

0,5 - 1 kg

150.000

150.000

Cá tráp vàng

> 0,25 kg

110.000

115.000

Mực nang

> 1 kg/con

100.000

110.000

< 0,25 kg

93.000

95.000

Cá dưa vàng

> 4 kg

72.000

75.000

Mực khô

> 20 cm

250.000

-

< 3 - 4 kg

55.000

60.000

< 20 cm

225.000

-

< 3 kg

30.000

32.000

Cá đục

> 12 - 15 kg/con

90.000

95.000

Cá bánh đường

20 - 25 kg

-

40.000

 

 

 

 

Theo Vasep

CÁC TIN KHÁC
  Các cô gái đẹp
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 14/12/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 06/12/2010
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 16/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 08/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Cầu Vồng, Hải Phòng – ngày 1/9/2009
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Tp. Hồ Chí Minh – ngày 18/8/2009
  Giá một số mặt hàng thủy sản tại chợ Cầu Vồng, Đồ Sơn, Hải Phòng - ngày 4/8/2009
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Tp. HCM - ngày 28/7/2009
  Giá một số mặt hàng thuỷ sản tại khu vực vành đai chợ Tam Bạc, Hải Phòng - ngày 21/7/2009
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang