Số lượt truy cập:   273979


Giá một số mặt hàng thủy sản tại chợ Cầu Vồng, Đồ Sơn, Hải Phòng - ngày 4/8/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 21/09/09-08:22:28


Thủy sản nước ngọt

Mặt hàng

Kích cỡ

Đơn giá (đ/kg)

Mặt hàng

Kích cỡ

Đơn giá (đ/kg)

Cá rô phi

0,3 kg/con

30.000

Cá rô đồng

kg

45.000

Cá chép

≥ 1 kg/con

45.000

Cá trê

kg

40.000

Cá mè

≥ 0,7 kg/con

30.000

Tôm đồng

kg

45.000

Cá quả

0,8 - 1 kg/con

50.000

Cua đồng

kg

40.000

Cá trắm cỏ

1kg/con

45.000

Cá trắm đen 

≥ 2kg

55.000

Cá trôi

≥ 0,5 con/kg

35.000

Cá chim trắng

≥ 1kg

45.000

Thủy sản nước lợ và nước mặn

Mặt hàng

Kích cỡ

Đơn giá (đ/kg)

Mặt hàng

Kích cỡ

Đơn giá (đ/kg)

Cá ngừ

≥ 5 kg/con

30.000

Mực nang

≥ 5 con/kg

70.000

Cá nục

3 - 5 con/kg

35.000

Mực lá

2 - 5 con/kg

75.000

Cá thu

≥ 1 kg/con

75.000

Mực ống

4 - 11 con/kg

55.000

Ngao trắng

kg

22.000

Mực khô

15 - 25 cm

230.000 - 265.000

Ngao hoa

kg

30.000

Cua thịt

0,3 - 0,5 kg/con

170.000

Cá vược

≥ 1 kg/con

130.000

Cua gạch

≥ 0,3 kg/con

200.000

Ghẹ

0,1 - 0,3 kg/con

170.000

Ghẹ gạch

≥ 0,3 kg/con

200.000

Cá song

≥ 1 kg/con

75.000

Tu hài

7-13 con/kg

170.000

Theo Vasep

CÁC TIN KHÁC
  Các cô gái đẹp
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 14/12/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 06/12/2010
  Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thủy hải sản tại Quảng Ninh - ngày 16/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Tam Bạc, Hồng Bàng, Hải Phòng - ngày 08/11/2010
  Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Tp. HCM - ngày 28/7/2009
  Giá một số mặt hàng thuỷ sản tại khu vực vành đai chợ Tam Bạc, Hải Phòng - ngày 21/7/2009
  Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 01/12/2008
  Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 17/11/2008
  Giá xuất tiểu ngạch hàng thuỷ sản ướp đá tại Quảng Ninh - ngày 30/10/2008
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang